20 Μαΐου 2018

Τινάζονται στον αέρα τα οικονομικά του Δήμου


Του Ευάγγελου Ηλιάσκου

Οι  εγκληματικές  ενέργειες  της  Δημοτικής  Αρχής και  κυρίως  η  «ανάθεση  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  σε  εργολάβο», τινάζουν  στον  αέρα  τα  οικονομικά  του  δήμου, βάζουν  σε  κίνδυνο  την  μισθοδοσία  των  ίδιων   των   υπαλλήλων  και  κάνουν   σίγουρη  την   αύξηση  των  δημοτικών  τελών  στο  άμεσο  μέλλον.
Ένα χρόνο πριν, είχα αναφέρει σε άρθρο μου ότι όλη αυτή «η μεθόδευση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαριότητας σε εργολάβο (από τον Γενάρη του 2015), θα τινάξει στον αέρα την ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών και των οικονομικών του Δήμου, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την μισθοδοσία των υπαλλήλων και κάποιοι θα έχουν την ευθύνη  γι’ αυτό» !!!
Ο Δήμος μας, ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει αναθέσει εξ ολοκλήρου την καθαριότητα σε εργολάβο έχει ξεκινήσει από τον Γενάρη την «αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, τον οδοκαθαρισμό οδών και την σάρωση κεντρικών δρόμων» με τον ιδιώτη εργολάβο, ο οποίος πληρώνεται  με 175.000 € μηνιαίως χωρίς να εξασφαλίζεται επακριβώς πως επιβλέπεται όλη αυτή η υπηρεσία από τα όργανα του Δήμου !!!   
Η μελέτη σκοπιμότητας που συνέταξε η εταιρεία “PLANET και ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δείξει το υποτιθέμενο κέρδος του Δήμου, ανέφερε ρητά στην τελευταία σελίδα ότι: Σε περίπτωση που επιλεγεί η ανάθεση των εξεταζόμενων υπηρεσιών σε ιδιώτη,  θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι θα αποδεσμευθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα (εργάτες και οδηγοί, μόνιμοι και αορίστου χρόνου), «τα κόστη των οποίων για τους σκοπούς της ανάλυσής μας θεωρήθηκε ότι θα επιβαρύνουν διαφορετικό κωδικό από αυτόν της καθαριότητας και δεν συνυπολογίστηκαν»!!! Παρόλα αυτά η μισθοδοσία τους (900.000 €)  θα συνεχίσει να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οπότε θα πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος που θα γίνει αποδοτική!!! Τα πλεονάζοντα οχήματα του Δήμου που θα παραμείνουν αδρανή με τις αποσβέσεις τους και τα πάγια κόστη τους (200.000 €) θα συνεχίζουν να βαραίνουν το κόστος των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. Σε αυτήν την περίπτωση κρίνεται σκόπιμο να βρεθεί τρόπος ώστε να καταστούν αποδοτικά»!!!
Τίποτα βέβαια από όλα τα παραπάνω που επισημαίνονται στην οικονομοτεχνική μελέτη  δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα και οι πολίτες του Δήμου μας, πληρώνουν και τον εργολάβο με 2.150.000 € και  1.100.000 € επιπλέον (3.250.000 € ετησίως).
Το ανέκδοτο του 2017 βέβαια ήταν ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στην ανακύκλωση, η οποία παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη (κάτω από 2%)  και χωρίς καμία πρόβλεψη αναβάθμισης για το άμεσο μέλλον. Η δαπάνη  όμως της ανακύκλωσης παραμένει στην υπηρεσία καθαριότητας και δεν αφαιρέθηκε από την μελέτη κόστους-οφέλους.  
Την ίδια χρονική στιγμή (τέλος του 2017), η Δημοτική Αρχή υπογράφει σύμβαση για προμήθεια καυσίμων ύψους 3.200.000 € για τα επόμενα τρία χρόνια ενώ τα απορριμματοφόρα  που διένυαν τις μεγαλύτερες αποστάσεις και αποτελούν πάνω από το 60% του στόλου του Δήμου, έχουν πλέον παροπλιστεί !!! Ταυτόχρονα οι συντηρήσεις των οχημάτων έχουν φτάσει τις 200.000 €  τους πρώτους πέντε μήνες του 2018, όλες με απευθείας αναθέσεις στα ίδια συνεργεία χωρίς κανένα διαγωνισμό (125.000 € ήταν ετησίως οι συντηρήσεις για όλα τα απορριμματοφόρα σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου και την μελέτη της PLANET).
Τον Φεβρουάριο η Δημοτική Αρχή, προκηρύσσει και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 52 ατόμων (25 άτομα στην κατηγορία ΔΕ, οδηγοί, χειριστές, ηλεκτρολόγοι και 27 άτομα στην κατηγορία Υ.Ε. καθαριότητα), των οποίων οι προσωρινοί πίνακες πρόσληψης έχουν είδη ανακοινωθεί και θα κοστίσουν στην υπηρεσία καθαριότητας, άλλο 1.000.000 € ετησίως. Παράλληλα, ο εμπαιγμός των 45 συμβασιούχων συνεχίζεται αφού δεν είναι μέσα στους πίνακες των προσλήψεων και τους κατευθύνουν να ασκήσουν ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου για να προσληφθούν προσωρινά με δικαστική απόφαση, μέχρι να γίνουν κανονικά οι μόνιμες προσλήψεις των νέων υπαλλήλων !!! 
Το κόστος της καθαριότητας αισίως ανεβαίνει στα 4.250.000 € και η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας με κωδ. 20,  «Καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμός» έχει τιναχθεί στον αέρα αφού ήδη στην δεύτερη αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  για το  2018  φαίνεται  απόκλιση -900.000 €.
 -Τους μόνιμους εργάτες καθαριότητας, που δεν δουλεύουν πλέον στα απορριμματοφόρα, τους βλέπουμε καθημερινά να σκουπίζουν δρόμους, αντικείμενο που είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου (οδοκαθαρισμός) και πληρώνεται για αυτό.
- Δεκαεπτά μόνιμοι οδηγοί κάθονται και εξυπηρετούν δρομολόγια φαντάσματα.
- Δεκαπέντε μικρά σάρωθρα-σκούπες που δεν δούλεψαν ποτέ και κόστισαν 130.000 €. Δεκατρία απορριμματοφόρα των οποίων πληρώνουμε υποχρεωτικά ασφάλιστρα, χάνοντας και τις αποσβέσεις τους 200.000 € ετησίως και ταυτόχρονα ρημάζουν.
-Ανοιχτά και κλειστά φορτηγά που μεταφέρουν κλαριά και προϊόντα αποψίλωσης σε μυστικούς χώρους και το σημαντικότερο, μια ανύπαρκτη ανακύκλωση που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων σεβόμενοι το  περιβάλλον  που  ζούμε και εξοικονομώντας σοβαρά ποσά για τον Δήμο και τους πολίτες του !!!
    Αυτή είναι η πολιτική φιλοσοφία της Δημοτικής μας Αρχής για την Διαχείριση των Απορριμμάτων στον Τόπο μας.  Εργολάβοι με παράνομες και ανεξέλεγκτες   συμβάσεις και πληρωμές και η διάλυση της υπηρεσίας καθαριότητας, η καταστροφή του εξοπλισμού της και η απόλυση των υπαλλήλων!!!
Αυτό φάνηκε από το προχειρογραμμένο στο πόδι, «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων», με προτάσεις ούτε καν πέντε σελίδων,  που κατέθεσε σε μια νύχτα ο Δήμος μας στην Περιφέρεια τον Ιούλιο  του 2015, χωρίς καμία ενημέρωση-διαβούλευση, με αποτέλεσμα να φέρει τον Χ.Υ.Τ.Υ και τα σκουπίδια στο Πολυδένδρι !!!
Καμία σχέση με την νέα φιλοσοφία της Περιφέρειας (διαλογή στη πηγή, ανακύκλωση και επεξεργασία). Φιλοσοφία με την  οποία έχουν εναρμονιστεί με Διαδημοτικές Συνεργασίες, οι όμοροί μας Δήμοι Διονύσου και Κηφισιάς, ακολουθώντας με σύγχρονες δράσεις τον νέο «Κεντρικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων» και εκταμιεύοντας σοβαρά ποσά από χρηματοδοτήσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ και της Περιφέρειας, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος !!!
Για το  «Σχέδιο σύναψης συμφωνίας συνεργασίας των δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την ολοκληρωμένη τοπική διαχείριση στερεών αποβλήτων», θα αναφερθώ σε επόμενο άρθρο μου γιατί το θεωρώ πολύ σοβαρό και πρέπει να μάθουν οι πολίτες του Δήμου μας, τι σημαίνει σεβασμός στον πολίτη και το περιβάλλον και εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των πολιτών!!! 
 
   Η σύμβαση με τον εργολάβο πρέπει άμεσα να λυθεί και να γίνει σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης της αποκομιδής, της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η διάλυση της υπηρεσίας καθαριότητας, ο εμπαιγμός των υπαλλήλων, η κατασπατάληση των χρημάτων των πολιτών δεν μπορεί να συνεχιστεί και κάποιοι θα λογοδοτήσουν για αυτό.
   Σταματήστε να υποθηκεύετε με άλλον ένα τρόπο, το μέλλον του τόπου και των παιδιών  μας  γιατί  αυτό  τουλάχιστον εξαρτάται από εμάς.

Ωρωπός  20 Μαΐου 2018
                                                                                     
                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΛ.  ΗΛΙΑΣΚΟΣ

                                 ΠΡΩΗΝ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΩΡΩΠΟΥ       Προηγούμενο
Επόμενο