15 Οκτωβρίου 2018

Η κυριαρχία της ΤΡΟΦΗΣ στο επίκεντρο της πολιτικήςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς για τη Διεθνή Ημέρα Διατροφής 16.10.2018      
  
Το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς θεωρεί, ότι η 16η Οκτωβρίου, ως Διεθνής ημέρα Διατροφής, έρχεται να μας «θυμίσει» τη σημασία που έχει η  ΤΡΟΦΗ για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη, για την κοινωνία, για το περιβάλλον.
Η  ΤΡΟΦΗ αφορά σε όλους τους πολίτες, με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, αφορά στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παρασκευής των τροφίμων, σε μια χρονική περίοδο, που περισσότερο από κάθε άλλη φορά διακυβεύεται το δικαίωμα στην πρόσβαση και στην επιλογή της τροφής, το δικαίωμα των αγροτών να παράγουν με σεβασμό στη δημόσια υγεία και στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της γης, το δικαίωμα για ένα δίκαιο εμπόριο και τελικά, το δικαίωμα να αποφασίζει κάθε κράτος την καταναλωτική και αγροτική του πολιτική. Με δεδομένες τις απειλές που δέχεται όλο το Αγρο-Διατροφικό Σύστημα από τις Διατλαντικές Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και τις πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα της Αγρο-Διατροφής.
Στόχος η κυριαρχία της τροφής ή αλλιώτικα το δικαίωμα στην επιλογή της τροφής (Food Sovereignty), σε αντιπαράθεση με το «δικαίωμα» των πολυεθνικών εταιρειών να καθορίζουν τι θα τρώμε και πώς θα το παράγουμε.
Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας για τον αγροτικό τομέα είναι η συγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της χώρας με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επάρκεια στα βασικά διατροφικά είδη, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και με εστίαση στη Μεσογειακή Διατροφή, ως ένα συνολικό σύστημα, το οποίο, επειδή εμπεριέχει τον τρόπο παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αναφέρεται στην έννοια της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, με αλλαγή της κατεύθυνσης που έχει η ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) από ανταγωνιστική – εξαγωγική, στην ενίσχυση των ποσοστών αυτάρκειας της χώρας και της ΕΕ συνολικά και με στόχο οι γεωργικές ενισχύσεις να καθορίζονται με βάση τα αγρο-οικολογικά πρότυπα, χωρίς την τεχνοκρατική προσέγγιση στο επίκεντρο.
Το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς θεωρεί τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες για το συνολικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η πρόταση αυτή αμφισβητεί την τρέχουσα αντίληψη για την ανάπτυξη χωρίς όρια, η πρότασή μας θέτει όρια στην ανάπτυξη που έχει στόχο την οικονομική μεγέθυνση, θέτει ως προϋπόθεση τη συνύπαρξη των ανθρωπογενών συστημάτων με τα οικοσυστήματα, θέτει την αυτάρκεια της χώρας στα σημαντικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα (πρωτογενής και δευτερογενής τομέας), ως κεντρικό στόχο μιας πολιτικής που δεν περιορίζεται στις εξαγγελίες, αλλά γίνεται πράξη στην πραγματική οικονομία και έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον του. Στην ουσία η πρότασή μας αμφισβητεί το καπιταλιστικό σύστημα της οικονομίας και τις σύγχρονες μεταμφιέσεις του (χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός).

Γραφείο Τύπου
ΔΙΚΤΥΟ Ανανεωτικής Αριστεράς
Προηγούμενο
Επόμενο