7 Ιουλίου 2022

Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ικαρίου, από την Υπουργό Πολιτισμού Λ.Μενδώνη και το Δήμαρχο Διονύσου Γ.Καλαφατέλη

 

Ένα όνειρο πολλών ετών που αφορά στη διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ικαρίου, στην περιοχή Ραπεντώσα της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά. Την Τρίτη 5 Ιουλίου ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης συνοδευόμενος από τη Σύμβουλο Πολιτισμού του Δήμου κ.Πέμη Ζούνη, επισκέφθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Εργασίες διαμόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου». Τη σύμβαση αρχικού προϋπολογισμού 20.000  € υπέγραψαν από κοινού η Υπουργός Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης. Ο κ.Καλαφατέλης είχε επίσης και συνάντηση με την κ.Μενδώνη, σε φιλικό κλίμα,  στην οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου, μεταξύ των οποίων και η πορεία των έργων που εκτελούνται για την αξιοποίηση του Κτήματος Τατοΐου. Ο Δήμαρχος απηύθυνε πρόσκληση στην Υπουργό να επισκεφθεί μέσα στο επόμενο διάστημα τον αρχαιολογικό χώρο του Ικαρίου.

Σημειώνεται ότι φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται το ΥΠΠΟΑ, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Ειδικότερα στη σύμβαση αναφέρεται ότι για τη διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ικαρίου του Δήμου Διονύσου, θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω εργασίες:

- Καθαρισμός (αποψίλωση, κοπή θάμνων κλπ) και διαμόρφωση του χώρου εντός του οποίου πρόκειται να τοποθετηθούν τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς και διαμόρφωση ράμπας για πρόσβαση γερανοφόρου οχήματος (προμήθεια υλικών εργοταξίου για την διαμόρφωση κατάλληλων επιπέδων).

- Καταγραφή, σχεδίαση και φωτογράφηση των διάσπαρτων στον χώρο αρχιτεκτονικών μελών.

- Μεταφορά, τακτοποίηση και ταξινόμηση των λίθων στο διαμορφωμένο χώρο.

- Επείγουσες εργασίες προστασίας επιγραφών σε αρχιτεκτονικά μέλη και στα χορηγικά μνημεία που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο.

- Τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης για τους επισκέπτες.

Υπογραμμίζεται ότι η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δύο (2) έτη. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Το έργο θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις.

Κατά την Α΄ φάση του έργου θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

- Καθαρισμός και διαμόρφωση του χώρου (αποψίλωση, κοπή θάμνων κλπ), εντός του οποίου πρόκειται να τοποθετηθούν τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη.

- Αποδελτίωση των σπολίων με σύνταξη φακέλου καταγραφής ανά αντικείμενο (σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογράφηση, τεκμηρίωση).Προηγούμενο
Επόμενο