21 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση για την οικονομική στήριξη στους πυρόπληκτους

 

Ο Δήμος Ωρωπού ενημερώνει τους πυρόπληκτους πολίτες για τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τις αιτήσεις για οικονομική στήριξη:

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους πυρόπληκτους, στην ενιαία ψηφιακή πύλη arogi.gov.gr

Είναι η αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής στήριξης στους πληγέντες από τις μεγάλες πυρκαγιές του Ιουλίου - Αυγούστου 2021, δηλαδή για τους ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών ακινήτων, τα νοικοκυριά για την οικοσκευή τους, και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τις ΚΥΑ (κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στις 18/08/2021 σε αντικατάσταση όσων ίσχυαν).

Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (που επέχουν και θέση υπεύθυνης δήλωσης) σε ένα ψηφιακό σημείο, ώστε να λαμβάνουν την πρώτη οικονομική αρωγή (προκαταβολή) έναντι των αποζημιώσεων που θα ακολουθήσουν με την ολοκλήρωση του έργου των αρμόδιων εκτιμητικών επιτροπών.

Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει:

 

*Την πρώτη οικονομική αρωγή έναντι των τελικών αποζημιώσεων που θα λάβουν οι πληγέντες.

 

*Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

 

*Επιδότηση στέγασης

 

Το ποσό της πρώτης οικονομικής αρωγής προκύπτει αυτόματα, μέσα από την παρούσα διαδικασία, και συμψηφίζεται με το τελικό ποσό της ζημίας που υπολογίζεται στη συνέχεια από τις αρμόδιες επιτροπές.

 

Στις περιπτώσεις που:

 

Α) το ποσό που αιτείται και λαμβάνει ο αιτών με την παρούσα διαδικασία είναι υψηλότερο της ζημιάς που έχει υποστεί από την πυρκαγιά και καλύπτεται από το δημόσιο σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή

 

Β) δεν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές ότι ο αιτών έχει υποστεί ζημιά από την πυρκαγιά (άρα δεν αντιστοιχεί ποσό στον αιτούντα)

τότε το ποσό που προκύπτει από την παρούσα διαδικασία και υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί στον αιτούντα, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως.

Ταυτόχρονα, στην ενιαία ψηφιακή πύλη περιλαμβάνεται και η επιδότηση προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που -σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο- η κύρια κατοικία έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για να υποβληθεί η αίτηση είναι:

 

* Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο ΤΑXISNET

 

* Τα στοιχεία για το κτίριο που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.)

 

* Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος (ΙΒΑΝ)

 

Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις:

 

Για τη χορήγηση:

 

Οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής.

 

Οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής.

 

Οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών.

 

Για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2021, 2022 & 2023.

 

Για τη χορήγηση:

 

Επιδότησης προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που η κύρια κατοικία σας έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης είναι η 30/09/2021.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για απαλλαγή από το ΕΝΦΙΑ είναι η 31/08/2021.

 O Δήμος Ωρωπού ενημερώνει τους πυροπλήκτους για τις εξελίξεις με sms και από το G.I.Polis και οι υπηρεσίες του είναι στη διάθεση των πολιτών.

 

https://www.facebook.com/oropos.gov.gr

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ωρωπού

 

Προηγούμενο
Επόμενο