5 Μαρτίου 2021

Λαϊκή Συσπείρωση: Ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των εκθεμάτων του Μουσείου Ζυγομαλά;

 

Παρέμβαση προς την διευθύντρια του Μουσείου Ζυγομαλά και πρόεδρο της ΔΚ Αυλώνα κ. Ευτέρπη Κρέμου πραγματοποιήσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Μιχάλης Χασιώτης και Βασίλης Γεωργόπουλος ζητώντας στοιχεία για το πραγματικό αριθμό των κεντημάτων και των αντικειμένων που εκτίθενται στο Μουσείο, γνωστοποιώντας σχετική παρέμβαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την απάντηση που ακολούθησε η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία:

«Προς: πρόεδρο ΔΚ Αυλώνα και διευθύντρια Μουσείου Ζυγομαλά κ. Ευτέρπη Κρέμου

Κοινοποίηση: Δημοτικούς Συμβούλους, Τοπικούς Συμβούλους

Αρ. Πρωτοκόλλου: 4313/2.3.2021

Κυρία Πρόεδρε και διευθύντρια του Μουσείου Ζυγομαλά,

Σύμφωνα με την απάντηση αρ. πρωτ. 739538/18.1.2021 της υπουργού πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη στην αρ. πρωτ. 2985/30.12.2020 ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Γιάννη Γκιόκα, Λιάνας Κανέλλη, Χρήστου Κατσώτη, Διαμάντως Μανωλάκου και Θανάση Παφίλη έγινε γνωστό ότι:

Στην τελευταία απογραφή της συλλογής του Μουσείου Ζυγομαλά, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1991 αναφέρονται 431 αντικείμενα, ενώ υπάρχουν 19 επιπλέον αντικείμενα, χωρίς αύξοντα αριθμό, καθώς και το αρχείο της οικογένειας Ζυγομαλά, όπως αυτό έχει συντηρηθεί και καταγραφεί από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, στο πλαίσιο της επανέκθεσης του 1991. 

Επιπλέον, η Υπουργός Πολιτισμού γνωστοποίησε ότι η πιο πρόσφατη συστηματική καταγραφή της συλλογής κεντημάτων του Μουσείου έχει γίνει από τον εικαστικό κ. Σπύρο Στεργίου, στο πλαίσιο της διατριβής του με τίτλο «Τα κεντήματα του Μουσείου Ζυγομαλά, μια εικαστική παρέμβαση» που ολοκληρώθηκε το 2008. Στην συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται ότι υπάρχει έκθεση του συμβολαιογράφου Μαραθώνος Β.Ν. Αλιφέρη της απογραφής του 1947, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν 763 κεντήματα. Επίσης αναφέρεται ότι καταγραφή έγινε και το 1980 από την εθελοντική ομάδα της Χ.Ε.Ν., όπου αναφέρονται σε καρτέλες 658 κεντήματα. Επίσης όπως αναφέρει ο μελετητής, στους ειδικούς καταλόγους αντικειμένων θα έπρεπε να υπάρχουν 263
αντικείμενα. Από τα παραπάνω αναφερόμενα καταγεγραμμένα εκθέματα του επετράπη να φωτογραφήσει μόνο 224 κεντήματα και 150 αντικείμενα.

Είναι γνωστό ότι στο άρθρο 46 του ν. 4761/2020 προβλέπεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Μουσείου Ζυγομαλά και του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ) που σημαίνει ότι ΜΝΕΠ αναλαμβάνει τη διαχείριση του εκθεσιακού πλούτου και την ευθύνη λειτουργίας του Μουσείου Ζυγομαλά.

Αυτό το γεγονός προκαλεί μεγάλες ανησυχίες για την τύχη των ανυπολόγιστης αξίας εκθεμάτων του Μουσείου Ζυγομαλά.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως:

1.     Στο πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του Μουσείου από τον προηγούμενο διευθυντή του αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εκθεμάτων και των αντικειμένων του Μουσείου που παραλάβατε; Υπάρχουν αντίστοιχα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής από διευθυντή σε διευθυντή;

2.     Γνωρίζετε τον αριθμό των εκθεμάτων και των αντικειμένων που βρίσκονται σήμερα στο χώρο του Μουσείου Ζυγομαλά και αν πιθανά λείπουν κάποια, που βρίσκονται;

3.     Έχετε πραγματοποιήσει κατά την θητεία σας απογραφή των εκθεμάτων και των αντικειμένων;

4.     Σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε εκ νέου απογραφή των εκθεμάτων και των αντικειμένων του Μουσείου;

Το Μουσείο Ζυγομαλά και τα εκθέματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα για την διαφύλαξη και προστασία του.

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,

Μιχάλης Χασιώτης

Βασίλης Γεωργόπουλος 

Προηγούμενο
Επόμενο