5 Απριλίου 2019

Ημερίδα για το Αμφιαράειο από την Ο.Σ.Ω.


«Αμφιαράειο: Ανάδειξη, Προβολή και Αξιοποίηση του Μνημείου, ως χώρου ανεκτίμητης Πολιτιστικής κληρονομιάς και αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης»

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην Ημερίδα  για το Αμφιαράειο όπου θα  συμμετάσχουν Προσωπικότητες και Πολιτειακοί  Παράγοντες που θα κάνουν προτάσεις ο καθένας από την θέση ευθύνης που κατέχει, ώστε να αποκατασταθεί, να αξιοποιηθεί και να προβληθεί το σημαντικότατο αυτό Πολιτιστικό μνημείο των προγόνων μας, με σκοπό να ενισχυθούν οι υποδομές στην ευρύτερη περιοχή και να προβληθεί ο τόπος και το μνημείο αυτό σε Παγκόσμιο Επίπεδο, προς όφελος του Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά και της Τοπικής και εν γένει της Ελληνικής Κοινωνίας.

Προηγούμενο
Επόμενο