17 Σεπτεμβρίου 2017

Και για Χ.Υ.Τ.Ε.Α κατάλληλο το λατομείο στο Πολυδένδρι;

17/9/2017
Τις προθέσεις του έδειξε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για τα μελλοντικά σχέδια που αφορούν στα σκουπίδια της Β.Α Αττικής και στην περιοχή μας με τις δύο αποφάσεις που πήρε η Eκτελεστική του Επιτροπή την 1η Αυγούστου. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αποδοχής-παραλαβής σχετικής μελέτης συμβούλων και ανάμεσα σε 53 ανενεργά λατομεία, το λατομείο στην Μαυρινώρα Πολυδενδρίου κρίνεται κατάλληλο για Χ.Υ.Τ-Χ.Υ.Τ.Υ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), Σ.Μ.Α (Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) και Κ.Δ.Α.Υ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών). Συγκεκριμένα η μία από τις αποφάσεις αναφέρει ως προς την προοπτική δημιουργίας Χ.Υ.Τ : “Για τη Βόρεια και Βορειοανατολική Αττική: Το ΕΑΛΜ «Μαυρινώρα- Ιντερμπετόν» Ωρωπού. Λαμβάνεται υπόψη ο ήδη κατασκευασμένος ΧΥΤΥ Γραμματικού ο οποίος, αν αποφασίσει η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, προ ή μετά την κατασκευή - έναρξη λειτουργίας του συμπλέγματος ΜΕΑ και ΜΕΒΑ Γραμματικού, μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Και για την περιοχή αυτή μπορεί να προγραμματιστεί η κατασκευή ΧΥΤ και στις δύο περιοχές για αύξηση του ωφέλιμου χρόνου κάλυψης των αντίστοιχων αναγκών”. Μάλιστα στην απόφαση 342/2017 το ανενεργό λατομείο στον Δήμο μας κρίνεται κατάλληλο στην συμβουλευτική πρόταση των μελετητών ακόμα και για την δημιουργία Χώρου Υγιειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων. (ΧΥΤΕΑ). Σε παρέμβασή του το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ Μπουραϊμης Δημήτρης ανέφερε: “Τέτοιου είδους μελέτες προκειμένου να τύχουν κοινωνικής αποδοχής και υλοποίησης πρέπει επιπροσθέτως να ελέγχονται από ομάδα εργασίας των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, δηλαδή των Δήμων. Η τελική επιλογή των λατομείων έγινε με κριτήρια ταξικής και χωροταξικής στοχοποίησης. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός, έχουν ως βασική αρχή, ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων, την αρχή της εγγύτητας. Υπάρχει σαφής προσανατολισμός (στα παραδοτέα της μελέτης) για ταφή του συνόλου των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής στη Δυτική και Ανατολική, συνεχίζοντας έτσι το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στην περιοχή επί δεκαετίες. Ζητώ να μην χωροθετηθεί κανένα λατομείο πριν γίνει διαβούλευση με τους Δήμους, πριν εκπονηθούν εκ νέου τα τοπικά σχέδια”.
Οι βασικότερες ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για την δημιουργία χώρων επεξεργασίας απορριμμάτων και ταφής υπολειμμάτων στην περιοχή Μαυρινώρα Πολυδενδρίου επικεντρώνονται:  Α)Στον πιθανό κίνδυνο επηρεασμού ή ρύπανσης  του υδροφόρου ορίζοντα μιας και η περιοχή βρίσκεται σύμφωνα και με την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια της υδρολογικής λεκάνης της Μαυροσουβάλας. Β) Στο γεγονός πως η ευρύτερη περιοχή Μαυροσουβάλας-Μαλακάσας χαρακτηρίζεται ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με σχετική Υπουργική Απόφαση που ισχύει από το 1980.
Παρέμβαση με προσφυγή στον Γεν.Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκανε η Αντιπολίτευση του Δήμου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωσή τους: «Την Πέμπτη 24/08/2017, δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας  (Γιασημάκης Γιώργος- Δημητρίου Νώντας-Χασιώτης Παναγιώτης-Γαζβινιάν Ανδρέας-Τζεβελέκος Νίκος-Αρμυριώτης Γιώργος-Δέδες Πέτρος-Παπαγιάννης Γιώργος-Ράπτης Σπύρος-Χατζηιωάννου Άγγελος) και ένας δημότης (Κωβαίος Βασίλης)καταθέσαμε προσφυγή στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Ελεγκτής Νομιμότητας) κατά των αρ.342 και 343/01-08-2017 αποφάσεων του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) της Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες ουσιαστικά , εγκρίνεται η μελέτη που υποδεικνύει ως κατάλληλο για ΧΩΜΑΤΕΡΗ (ΧΥΤΥ-ΣΜΑ-ΧΥΤΕΑ-ΚΔΑΥ) το παλαιό λατομείο Ντουμάνη στη θέση Μαυρινώρα Πολυδενδρίου».
Παρέμβαση έκανε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καπανδριτίου Μιχάλης Ντάσης: “Σαν Πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου θεωρώ πως μια επικείμενη χωματερή στην θέση Ντουμάνη Πολυδενδρίου, θα φέρει και νέα μεγάλη υποβάθμιση στην περιοχή μας με δυσάρεστες επιπτώσεις ακόμα και στην υγεία μας”.
Σύμφωνα με την δημοσιοποίηση σχετικής ανακοίνωσης, στις 24 Αυγούστου 2017, μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά της δημιουργίας ΧΥΤΥ στο Πολυδένδρι, o Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Συνιδιόκτητου Δάσους Πολυδενδρίου και κάτοικοι της περιοχής, προσέφυγαν κατά των υπ’ αρ. 342 και 343/1-8-2017 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) της Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες ουσιαστικά, εγκρίνεται η μελέτη που υποδεικνύει ως κατάλληλο για δημιουργία ΧΥΤΥ-ΣΜΑ-ΧΥΤΕΑ-ΚΔΑΥ το λατομείο Ντουμάνη στη θέση Μαυρινώρα Πολυδενδρίου.
Η αποδοχή των προτάσεων των συμβούλων του ΕΔΣΝΑ από την Εκτελεστική του Επιτροπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση και απόφαση υλοποίησης. Είναι στο χέρι της τοπικής κοινωνίας να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο υποβάθμισης της περιοχής.

Προηγούμενο
Επόμενο