23 Μαΐου 2024

Η βιοποικιλότητα αποτελεί την ασφάλεια της ζωής για το μέλλον !


Αθήνα, 22-05-2024

- Η πολύτιμη βιοποικιλότητα τείνει προς οριστική εξαφάνιση στον αστικό ιστό λόγω της ασύδοτης ελαχιστοποίησης και κακοποίησης του αστικού πράσινου, της συνεχούς σφράγισης του εδάφους και της ανεξέλεγκτης ηχορύπανσης και φωτορύπανσης.
- Η πολύτιμη βιοποικιλότητα εκτοπίζεται βίαια και συστηματικά από τις οδούς του νερού - ποτάμια, χείμαρρους και ρέματα - λόγω της παρωχημένης αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινόμενων μέσω της μετατροπής τους σε πέτρινους οχετούς.
- Η πολύτιμη βιοποικιλότητα δεν υπολογίζεται καν στις αδιανόητες «Στρατηγικές Επενδύσεις», κατά τις επιθυμίες των φερόμενων ως επενδυτών, σε αιγιαλούς και δάση, σε παραλίες και βουνοκορφές.
- Η πολύτιμη θαλάσσια βιοποικιλότητα μειώνεται συστηματικά λόγω της ανεξέλεγκτης υπεραλίευσης και της αλόγιστης διάχυσης των τερατωδών βιομηχανικών υδατοκαλλιεργειών.
- Η πολύτιμη βιοποικιλότητα εκτοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τον φυσικό της περιβάλλον λόγω της άκριτης, ασύδοτης, επέκτασης των βιομηχανικών αιολικών εις βάρος του φυσικού κεφαλαίου - στεριάς και θάλασσας - κυριολεκτικά «όπου φυσάει ο άνεμος».
- Η πολύτιμη βιοποικιλότητα κινδυνεύει επικίνδυνα λόγω της υιοθέτησης παρωχημένων ενεργειακών πολιτικών όπως η εξόρυξη υδρογονανθράκων.
- Η πολύτιμη βιοποικιλότητα κινδυνεύει επικίνδυνα από τις ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές, από την πλήρη ανικανότητα της Πολιτείας να προχωρήσει στη σύνταξη ενός εύρωστου Ρυθμιστικού Πρόληψής και στην επακόλουθη αναδιάρθρωση τομέων και Υπηρεσιών.
- Η πολύτιμη βιοποικιλότητα κινδυνεύει επικίνδυνα από τα δηλητηριασμένα δολώματα, την καταστροφή μικρών βιοτόπων, την ισοπέδωση αμμολόφων και παραλιών για τουριστικές δραστηριότητες, την εκχέρσωση φυσικών περιοχών, την ανεξέλεγκτη χρήση αγροχημικών, την πρακτική των μονοκαλλιεργειών, τα μεταλλαγμένα, την εξαφάνιση των παραδοσιακών ποικιλιών υπέρ της επικράτησης στείρων σπόρων, ή και την απελευθέρωση στη φύση ξενικών ειδών.
- Η πολύτιμη βιοποικιλότητα κινδυνεύει επικίνδυνα από το κυνήγι, ένα από τους βασικούς παράγοντες μείωσης των πληθυσμών οικότοπων και οικοσυστημάτων, όπως αναγνωρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
- Η βιοποικιλότητα - χερσαία και θαλάσσια, των αστικών, των δασικών ή και των υδατικών συστημάτων – είναι περισσότερο από πολύτιμη καθόσον «διασφαλίζει τροφή, καθαρό αέρα και καθαρό νερό, μετριάζει τις φυσικές καταστροφές και τη δράση παρασίτων και ασθενειών, συμβάλλει στη διασφάλιση της υγείας, παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες που στηρίζουν την οικονομία και – περισσότερο από σημαντικό – συνδράμει στη ρύθμιση του κλίματος και στην αναχαίτηση ή και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.»

Μολονότι σίγουροι για την ανικανότητα αυτής την Πολιτείας να χαράξει το δύσκολο δρόμο του δίκαιου της Φύσης, η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ καλεί όλους τους βαθμούς και όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης να αναλογιστούν το τραγικό κόστος του χαμού της πολύτιμης βιοποικιλότητας και να αναλάβουν επί τέλους συγκροτημένη δράση για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη της.

1. Η Ελληνική κυβέρνηση :
- Οφείλει να εγκαταλείψει πάραυτα τις οικοκτόνες ψευδο-αναπτυξιακές λογικές και πολιτικές της, όπως παραπάνω.
- Οφείλει να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σε εθνικό επίπεδο.
- Οφείλει να προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση των όσων μέτρων απαιτεί η Προστασία των Φυσικών Οικοσυστημάτων, η αύξηση των προστατευόμενων περιοχών και η ενίσχυση της προστασίας των υφιστάμενων Εθνικών Πάρκων και καταφυγίων Άγριας Ζωής.
- Οφείλει να θεσμοθετήσει άμεσα πολιτικές αγροοικολογίας - τις μόνες σε θέση να συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αγροκτηνοτροφικής δραστηριότητας και στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας - με ταυτόχρονη στήριξη των αγροτών για την γενναία υιοθέτηση των πρακτικών της.
- Οφείλει να προχωρήσει άμεσα στη χάραξη και στην εκκίνηση μιας πανελλαδικής καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία της βιοποικιλότητας, με παράλληλη προαγωγή και στήριξη της ενεργούς συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε δράσεις προστασίας της.

2. Η Ελληνική αυτοδιοίκηση - Δήμοι και Περιφέρειες :
- Οφείλει να χαράξει επί τέλους τις αναγκαίες πολιτικές στο πεδίο της διαχείρισης του αστικού και περιαστικού πράσινου, σύμφωνα τους κοινοτικούς κανονισμούς τις κοινοτικές οδηγίες και, κυρίως, τη διεθνή εμπειρία, καθόσον μόνο η δημιουργία οικολογικών δικτύων – δικτύων πάρκων και γραμμικού πρασίνου – είναι η μόνη σε θέση να επαναφέρει την βιοποικιλότητα στο εσωτερικό των οικιστικών συνόλων, έτσι ώστε να φιλοξενήσουν τις ποικίλες μορφές ζωής και να τους προσφέρουν ένα δημιουργικό καταφύγιο.
- Οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή και στη λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας των φυσικών περιοχών εντός των ορίων δικαιοδοσίας της, με στόχο τη διατήρηση και την προστασία των ενδημικών ειδών.
- Οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην οριστική επίλυση του ακανθώδους ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, με εφαρμογή των μεθόδων μείωσης των απορριμμάτων, της διαχείρισης «πόρτα-πόρτα» και των δημοτικών ή και διαδημοτικών μονάδων επεξεργασίας, με στόχο την ολική ανακύκλωση για τη -διατήρηση των φυσικών πόρων.
- Οφείλουν να προχωρήσουν στην προαγωγή της κοινωνικής συμμετοχής στο ζήτημα της διατήρησης και της προστασίας της βιοποικιλότητας, μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων σε προγράμματα αναδάσωσης, καθαρισμού ακτών, «bird watching» και λοιπών δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

«Η βιοποικιλότητα αποτελεί την ασφάλεια της ζωής για το μέλλον» έγραφε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, Σταύρος Δήμας. Κάποτε αυτοί, των χρεωκοπημένων ψευδο-αναπτυξιακών λογικών και πολιτικών, θα πρέπει να το καταλάβουν.Προηγούμενο
Επόμενο