15 Ιουνίου 2023

Ο Δήμος Ωρωπού στο πλευρό των πολιτών που πλήττωνται από διεκδικήσεις του "Αμαλιείου"


 

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ «ΑΜΑΛΙΕΙΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ»


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού στη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2023 ενέκρινε Ψήφισμα συμπαράστασης υπέρ των πολιτών - μικροϊδιοκτητών έναντι της ένστασης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Αμαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων», με την οποία τυπικά αιτείται να του αποδοθεί, ως κύριος, σχεδόν ολόκληρη η περιοχή της Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού. Το Ψήφισμα που εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Ευάγγελος Ηλιάσκος και εγκρίθηκε ομόφωνα δεν αφορά μόνο την περιοχή της Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού αλλά όλη την Επικράτεια του Δήμου Ωρωπού.

Οι κάτοικοι της περιοχής Παραλίας Μαρκοπούλου καλούνται πρώτα απ’ όλα, να συμφωνήσουν με την έκθεση του Εθνικού Κτηματολογίου και να προβούν στις δέουσες ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Δήμος Ωρωπού θα υποστηρίξει τους πολίτες έναντι των αξιώσεων του «Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων». Το Ψήφισμα είναι το ακόλουθο:

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Προτείνεται προς το Σώμα να λάβει απόφαση υπέρ των πρωτοβουλιών και των ενεργειών, που θα ληφθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου είτε από εξειδικευμένους νομικού συμβούλους προς την υπεράσπιση του Δημοσίου συμφέροντος και υπέρ των μικροϊδιοκτητών, είτε μονίμων κατοίκων είτε παραθεριστών της ευρύτερης περιοχής της Παραλίας της Δημοτικής Ενότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού αλλά και όλων των περιοχών του Δήμου Ωρωπού.

Κατ’ αρχάς, οι υπηρεσίες του Δήμου μας, εδώ και λίγες ημέρες έγιναν κοινωνοί της δικαιολογημένης αγανάκτησης και δυσαρέσκειας των πολιτών του Δήμου μας και της ανωτέρω περιοχής, διότι κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των αναρτημένων δικαιωμάτων των συμπολιτών μας στην ανάρτηση του κτηματολογικού πίνακα, ειδοποιήθηκαν μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων για την ένσταση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Αμαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων», με την οποία τυπικά αιτείται να του αποδοθεί, ως κύριος, σχεδόν ολόκληρη η περιοχή της Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατ΄ αρχήν η δήλωση ιδιοκτησίας από την πλευρά του ανωτέρω ΝΠΙΔ έχει απορριφθεί από την αρμόδια διεύθυνση του Εθνικού Κτηματολογίου. Παρά ταύτα το εν λόγω ΝΠΙΔ δεν εγκαταλείπει, αλλά απεναντίας ενίσταται και υπέβαλε αίτηση διόρθωσης και εν νέου αίτηση αναφοράς.

Οι κάτοικοι της περιοχής Παραλίας Μαρκοπούλου καλούνται πρώτα απ’ όλα, να συμφωνήσουν με την έκθεση του Εθνικού Κτηματολογίου και να προβούν στις δέουσες ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο Δήμος Ωρωπού και οι αρμόδιες υπηρεσίες του θα πρέπει να προστρέξουν και να υποστηρίξουν τους ιδιοκτήτες και νόμιμους κατόχους, που εδώ και δεκαετίες διαβιούν και διαμένουν στην ανωτέρω περιοχή, είτε καλλιεργούν τα χωράφια τους.

Η ανωτέρω διεκδίκηση του ΝΠΙΔ με την επωνυμία : «Αμαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων» εκτός από το ότι είναι παντελώς αόριστη και αβάσιμη, δύναται να προκαλέσει καθυστερήσεις και να δημιουργήσει εμπόδια, στην πορεία ολοκλήρωσης της ένταξης της ανωτέρω περιοχής στο ήδη εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. Η ανωτέρω διεκδίκηση αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση κάθε αρχής δικαίου και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από την πλευρά του ανωτέρω ΝΠΙΔ και ο Δήμος Ωρωπού καλείται να υπερασπίσει τα δικαιώματα των συμπολιτών μας, των νόμιμων ιδιοκτητών και του Δήμου.

Η ανωτέρω κίνηση, έλαβε χώρα εντελώς άξαφνα και μετά της παρέλευσης σχεδόν εκατονταετίας από τότε που διαφέντευαν την περιοχή του Ωρωπού οι τότε «τσιφλικάδες», ενώ οι κάτοικοι έχουν υποβάλει εμπροθέσμως και νομότυπα, όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους κατά την κτηματογράφηση και κατά τη διαδικασία της ένταξης της περιοχής αλλά και κατά την διάρκεια των δηλώσεων ιδιοκτησιών, στο «Εθνικό Κτηματολόγιο» πράγμα που το Αμαλίειο δεν έκανε ποτέ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις.

Τέλος, οι υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να αναλάβουν τις εξής πρωτοβουλίες: να κοινοποιήσουν το εν λόγω ζήτημα στους αρμόδιους φορείς, όπως αρμόδια Υπουργεία, το Εθνικό Κτηματολόγιο και να δημοσιοποιήσουν το θέμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επίσης να κινητοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως Δελτίο Τύπου, όλους τους κατοίκους και κατόχους ιδιοκτησιών να προβούν στη δήλωση της ιδιοκτησίας τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τέλος να στηρίξει νομικά τα δικαιώματα των συμπολιτών μας, απέναντι στις πρακτικές μίας άλλης εποχής που έχει προ πολλού χαθεί».

Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Ωρωπού

Προηγούμενο
Επόμενο