25 Μαΐου 2023

Μια παραίτηση για το θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού


Ο Θανάσης Τοτόμης  μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» υπέβαλε την παραίτησή του στο Δ.Σ. για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω στο κείμενο της παραίτησης και έχουν να κάνουν με την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Ωρωπού:


"Κύριε Πρόεδρε, του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Κυρίες και Κύριοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Επειδή απουσιάζει παντελώς η Σκάλα Ωρωπού, και το Αρχαίο Θέατρο του Αμφιαρείου Ωρωπού, από τα 64 Αρχαία Θέατρα της Χώρας, και τις πολιτιστικές διαδρομές της Αττικής, καθώς επίσης και η δημιουργία «Χάρτας της Πόλης της Σκάλας Ωρωπού», από τις τελευταίες ετήσιες διαδικασίες του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Επειδή απουσιάζουν παντελώς τα τελευταία δέκα χρόνια, προτάσεις από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», για την εκπόνηση μελετών για τα Γλυπτά του Αρχαίου Θεάτρου και του Ιερού του Αμφιαρείου Ωρωπού, καθώς και της δημιουργίας ξύλινων Εδωλίων και Κερκίδων του Αρχαίου Θεάτρου, σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα και μελέτη.

Τέλος, επειδή απουσιάζουν παντελώς τα τελευταία είκοσι χρόνια, προτάσεις για την εκπόνηση μελετών από φοιτητές των ΑΕΙ, για την αξιοποίηση του Πολιτιστικού Αποθέματος της Σκάλας Ωρωπού, και του Αρχαίου Θεάτρου Αμφιαρείου Ωρωπού.

Ζητώ, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική συζήτηση, στην επόμενη συνεδρίασή του, να κάνει ομόφωνα δεκτή την παραίτησή μου, από αρωγό μέλος του Σωματείου."


Σημειώνεται τέλος, ότι η δήλωση παραίτησης κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου «Διάζωμα». Ακόμη, κοινοποιήθηκε στο πολιτιστικό σωματείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθήνας, Μonumenta.
Προηγούμενο
Επόμενο