13 Μαρτίου 2023

Προσλήψεις 72 εργαζομένων (εποχικοί) στον Δήμο ΩρωπούΠροσωπικό 72 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης προσλαμβάνει ο Δήμος Ωρωπού. Το προσωπικό θα απασχοληθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 8 Αυγούστου 2013. Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης. Δηλαδή από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 έως και την Τετάρτη 15-3-2023. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Διαβάστε τις προϋποθέσεις πρόσληψης στον παρακάτω σύνδεσμο:
Προηγούμενο
Επόμενο