9 Δεκεμβρίου 2022

Μόνο ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση πολιτών στα Γραφεία Κτηματογράφησης Καπανδριτίου και Σκάλας Ωρωπού

Την παρακάτω Ανακοίνωση εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο:

Από τη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση από τα Γραφεία Κτηματογράφησης Καπανδριτίου και Σκάλας Ωρωπού (για τις Προκαποδιστριακές Κοινότητες Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής).

Ειδικότερα: 

Α. Στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Κτηματολογίου μπορείτε να υποβάλετε:

 • δηλώσεις Δ2 (νέες δηλώσεις για Υποθηκοφυλακείο) και
 • αιτήσεις χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία για την υποβολή νέων δηλώσεων για Υποθηκοφυλακείο (δηλώσεις με τίτλους που δεν είχαν μεταγραφεί μέχρι την έναρξη της Ανάρτησης) είναι η ακόλουθη:

α) Υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Κτηματολογίου 

β) Πληρώνετε ηλεκτρονικά το τέλος που φαίνεται στην εφαρμογή

γ) Εκτυπώνετε το έντυπο «επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης»

δ) Εκτυπώνετε τη δήλωση από την προεπισκόπηση 

ε) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο με εκτυπωμένα:  

 • την προεπισκόπηση της υποβληθείσας δήλωσης
 • το έντυπο «επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης» 
 • την προς μεταγραφή πράξη 
 • το αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, εφόσον αυτό έχει επισυναφθεί στο συμβόλαιο, για να προχωρήσει η μεταγραφή.

Β. Για ειδικές περιπτώσεις, πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα μπορείτε να αποστείλετε email σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ανάλογα με το θέμα.

Ειδικότερα:

1.    Υποβολή έντυπου Δ2’

Αφορά περιπτώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντος δικαιώματος π.χ. άρση υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, άρση κατάσχεσης, άρση διαλυτικής αίρεσης, κατάργηση δουλείας, διαγραφή αγωγής με δικαστική απόφαση της εκουσίας διαδικασίας, διαγραφή αγωγής με τελεσίδικη απόφαση, λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων του Δήμου λόγω εξόφλησης της αποζημίωσης προς αυτόν, πράξη εξόφλησης κ.λπ.

Ενέργειες:

α) Συμπληρώνετε το έντυπο της δήλωσης Δ2’

β) Στέλνετε την δήλωση Δ2’ στο mail oropos1@ktimatologio.gr μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι/δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.) για έλεγχο.

γ) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2’.

δ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας: 

 • την ελεγχθείσα δήλωση Δ2’
 • τους σχετικούς τίτλους/ δικαστικές αποφάσεις
 • εκτυπωμένο το απαντητικό mail επιβεβαίωσης ελέγχου προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή/σημείωση.

2.    Υποβολή Δηλώσεων Δ2 για τις οποίες δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Αφορά περιπτώσεις που υποβάλλονται προς μεταγραφή:

- Πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή κληρονομητήριο για ακίνητα για τα οποία είχε καταβληθεί το πάγιο τέλος, εφόσον δεν υπάρχει ΟΥΔΕΜΙΑ μεταβολή στο ήδη δηλωθέν ακίνητο.

- Διοικητικές πράξεις (από την έναρξη των προθεσμιών του άρθρου 5 του ν. 2308/1995).

- Κανονισμό πολυκατοικίας (από την έναρξη  των προθεσμιών του άρθρου 5 του ν. 2308/1995).

Ενέργειες:

α) Συμπληρώνετε την δήλωση Δ2 και την στέλνετε στο mail oropos1@ktimatologio.gr μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι κ.λπ.) για έλεγχο.

β) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2 και βεβαίωση ότι δεν οφείλετε το πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

γ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας: 

 • την ελεγχθείσα δήλωση Δ2 
 • τις σχετικές πράξεις
 • εκτυπωμένο το απαντητικό mail του ελέγχου προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή.

3.    Ενημέρωση για τον ΚΑΕΚ για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου 
Στην περίπτωση που κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Κτηματολογίου, δεν γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, θα πρέπει να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση oropos1@ktimatologio.gr τα στοιχεία του ακινήτου σας, όπως οδό, αριθμό, περιοχή, τοπωνύμιο, Τ.Κ., αρ. διαμερίσματος στον τίτλο (αν πρόκειται για διηρημένη), όροφος κ.λπ., καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να σας αποσταλεί ο ΚΑΕΚ που πρέπει να καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή και έτσι να μπορέσετε να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της αίτησης και στην έκδοση του πιστοποιητικού.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση oropos2@ktimatologio.gr απευθύνονται οι πολίτες που ενδιαφέρονται για:

1.    Υποβολή αιτήσεων κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, χορήγησης αντιγράφων, επιστροφής τέλους.

2.    Υποβολή λοιπών ερωτημάτων/ διευκρινίσεων


Γενικές πληροφορίες: 210-6505600 Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 15:30 

Προηγούμενο
Επόμενο