22 Μαρτίου 2021

Αφίδνες, Τοπικό Συμβούλιο: Ψήφισμα κατά της επικείμενης απαξίωσης των Κοινοτήτων


ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

 ΘΕΜΑ: Υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για τις Κοινότητες και της ουσιαστικής απαξίωσης αυτών.

Η Κοινότητα ως θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, αποτελεί πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο θεσμός των Κοινοτικών Συμβουλίων αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη - όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου - είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.

Τα Κοινοτικά Συμβούλια αποτελούν το αυτί και το στόμα του δημότη.

Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο δημοκρατικό, συμμετοχικό και ουσιαστικό, αυτοδιοικητικό μοντέλο.

Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου, οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του Υπουργείο Εσωτερικών και της Κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.

Η κατάργηση Κοινοτήτων, οι συγχωνεύσεις τους και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων και θα ενισχύσει τη δημιουργία πολιτών δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή.

Επίσης αναφέρθηκε στη διατήρηση της ξεχωριστής εκλογής και στα θετικά αποτελέσματα της ύπαρξης ανεξάρτητων συμβουλίων που μακριά από παραταξιακές και κομματικές λογικές εκπροσωπούν τον τόπο τους. Μην ξεχνάμε ότι ο κάθε Δήμος αποτελείται από ένα σύνολο Κοινοτήτων και οι Κοινότητες είναι αυτές που εκφράζουν την βούληση των κατοίκων του τόπου. Τι είναι άλλωστε οι Δήμοι χωρίς τις Κοινότητες;

Η απαξίωση, η αδιαφορία αλλά και η αποσιώπηση αυτού του γεγονότος από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών για το αποτέλεσμα της διαβούλευσης προκαλεί δυσαρέσκεια στο σύνολο των Κοινοτικών Συμβουλίων της χώρας.

Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α! Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:

1. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες.

3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας.

4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης.

5. Συμμετοχή του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου στα Δημοτικά Συμβούλια ισότιμα και δημοκρατικά.

Επίσης:

- Το παρόν ψήφισμα να σταλεί σε όλους τους βουλευτές της εκλογικής περιφέρειάς μας καθώς και στους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς.

- Το παρόν ψήφισμα να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση και αποδοχή και να εκδοθεί αντίστοιχο ψήφισμα.

- Καλούμε όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου Ωρωπού να υιοθετήσουν την κεντρική ιδέα και τη φιλοσοφία του παρόντος και να προχωρήσουν στην ψήφιση του.

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στο τοπικό τύπο, να κατατεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου με αίτημα να εκδοθεί και από αυτό αντίστοιχο ψήφισμα υποστήριξης του θεσμού των Κοινοτήτων, να σταλεί στους Βουλευτές του νομού και στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Το ψήφισμα έγινε ομόφωνα αποδεκτό, εκτός από το άρθρο 3 του παρόντος: «Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας», το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.  (4-2)

Προηγούμενο
Επόμενο