27 Αυγούστου 2020

Η Ε.Σ.Π.Α.Α.Κ.Α για τον Βιολογικό Καθαρισμό Καλάμου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27/8/2020

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη κουβέντα στην ευρύτερη περιοχή Καλάμου για τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων.

Η θέση της ΕΣΠΑΑΚΑ ήταν και παραμένει με ορίζοντα το καλό του τόπου χωρίς προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα. Λειτουργεί δε θεσμικά πάντα, σύμφωνα με το καταστατικό της και δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμώ!

Ο βιολογικός του Καλάμου και της παραλίας των Αγίων Αποστόλων είναι ένα τεράστιο, σε σημασία, έργο για την περιοχή. Προφανώς και η άποψη μας είναι ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο με βάση πάντα τις διεθνείς προδιαγραφές. Η χωροθέτηση του τελικού αντλιοστασίου των λυμάτων στην θέση Αγκώνα – Λιμνιώνα είναι κατανοητό ότι προβληματίζει τους κατοίκους της περιοχής. Βέβαια υπάρχουν διαβεβαιώσεις από επίσημα χείλη (τεχνικές υπηρεσίες, ΕΥΔΑΠ αλλά και από την περιβαντολογική μελέτη) για την άψογη λειτουργία του.

Η ένωση συλλόγων σκεπτόμενη με ηρεμία , εξετάζοντας τις εκδοχές και συνομιλώντας με αρμόδιους φορείς, κατανοεί πραγματικά τις σκέψεις και τις αγωνίες των κατοίκων της Αγκώνας. Δεν θα ήταν αντίθετη στην αλλαγή της χωροθέτησης  αλλά θέτει και τα παρακάτω ερωτήματα:

α) Είναι εφικτή η τροποποίηση της μελέτης για αλλαγή του τελικού αποδέκτη του βιολογικού;

β) Μπορεί να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την τροποποίηση της μελέτης;

γ) Αν τελικά δεν βρεθεί χρηματοδότηση, θα παραγκωνιστεί το έργο και θα χαθεί η χρηματοδότηση; Με δεδομένο πάντα ότι το τέλος του 2023 λήγει η προθεσμία.

Τα ερωτήματα αυτά αρμόδια να τα απαντήσει είναι η δημοτική αρχή η οποία επιτέλους πρέπει να πάρει θέση για να σταματήσει η αγανάκτηση και ο θυμός που δικαίως ή αδίκως έχει ο κόσμος της Αγκώνας!

                                                                                                                             

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΑΑΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προηγούμενο
Επόμενο