10 Ιουνίου 2020

Προχωρά από την ΚΤ.ΥΠ. η υλοποίηση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Καπανδριτίου

Σχεδιάστηκε και μπήκε σε τροχιά υλοποίησης, ήδη, από την εποχή της Κοινότητας Καπανδριτίου. Με αργά και σταθερά βήματα και με προσπάθειες από την εκάστοτε κοινοτική και δημοτική αρχή, παρά τις δυσκολίες και την γραφειοκρατία του Ελληνικού Δημοσίου, το έργο της κατασκευής κτιρίου-εγκαταστάσεων Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου στο Καπανδρίτι κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο κ. Ηλιάσκο η αρμόδια Υπηρεσία που θα υλοποιήσει το έργο (ΚΤ.ΥΠ.) το δημοπράτησε στις 5 Ιουνίου. Παρακάτω η ανακοίνωση του Αντιδημάρχου στο Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΤΟ «12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ & 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Δημοπρατήθηκαν από την Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. το «Δημοτικό Σχολείο & το 2/θέσιο Νηπιαγωγείο» της Δ.Κ. Καπανδριτίου, με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού «7.100.000 €», συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η επιτροπή του διαγωνισμού που συνεδρίασε στη έδρα των «Κτηριακών Υποδομών», ανέδειξε προσωρινό μειοδότη με έκπτωση 49% και το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, μετά και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Μετά τον προσυμβατικό έλεγχο που θα ακολουθήσει, πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και σε «620 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με τα σχέδια των τευχών διακήρυξης του διαγωνισμού», θα έχουμε την αποπεράτωση των Νέων Σχολείων. Από τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, είχα συχνή επαφή με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αλλά και με την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. για την πορεία της αξιολόγησης του φακέλου που κατατέθηκε εκ νέου στις 05-07-219. Είχε προηγηθεί η απόρριψη του φακέλου για την χρηματοδότηση του έργου, τον Μάρτιο του 2019 λόγω της μη κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών που είχαν ζητηθεί από την Διαχειριστική από το Ιούλιο του 2018. Τον Οκτώβριο η Διαχειριστική μας απάντησε ότι λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων ο φάκελος δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα και αναμένεται να δημιουργηθούν χρηματικά διαθέσιμα, μέχρι το τέλος του έτους. Σημειωτέων ότι η Πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής για την χρηματοδότηση σχολείων από το ΕΣΠΑ 2014-2020, είχε γίνει στις 09 Δεκεμβρίου του 2015 με 50.000.000 € και ο Δήμος μας ήταν ο τελευταίος που έκλεισε το πακέτο χρηματοδότησης. Στις 4 Δεκεμβρίου έγινε η πρώτη αυτοψία στον χώρο ανέγερσης των σχολείων, από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ομάδας Α΄ της Διαχειριστικής και ακολούθησε ο έλεγχος του φακέλου. Κατά τον έλεγχο προέκυψαν εκ νέου δύο σοβαρά προβλήματα που είχαν εντοπιστεί και στο πρώτο φάκελο που απορρίφθηκε, τον Μάρτιο του 2019. - Η άδεια επέμβασης στον συγκεκριμένο δασικό χώρο από την Γενική Δ/νση Δασών, χορηγήθηκε στον Δήμο Ωρωπού και ίσχυε αυστηρά γι’ αυτόν και όχι στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., σαν Δικαιούχο Φορέα Δημοπράτησης και Υλοποίησης του Έργου. - Ο Προϋπολογισμός του έργου παρέμενε στα 7.900.000 € ενώ η Διαχειριστική από το 2018, είχε ζητήσει να μειωθεί στα 7.100.000 € σύμφωνα με την τιμολόγηση και δημοπράτηση που είχε κάνει η ΚΤ.ΥΠ. από το 2016, με όλα τα σχολεία του πακέτου των 50.000.000 €. Μετά την συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και του Δήμου επί ενάμιση μήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλους τους αρμόδιους Δ/ντές της ΚΤ.ΥΠ., εμένα σαν εκπρόσωπο του Δήμου και της Ομάδας Α΄, στα γραφεία της Διαχειριστικής και καταλήξαμε στον τελικό Προϋπολογισμό, με τον οποίο θα χρηματοδοτούνταν το έργο. Όσον αφορά τον δικαιούχο για την άδειας επέμβασης από τη Γεν. Δ/νση Δασών, δεσμευτήκαμε να τροποποιήσουμε της άδεια εφόσον αυτό γίνει απαιτητό για να μην καθυστερήσει άλλο η ένταξη του έργου για χρηματοδότηση αφού βρισκόμασταν ήδη στα τελειώματα, του αρχικού πακέτου των 50.000.000 από το 2015. Η ένταξη τελικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» για την κατασκευή των σχολείων του Καπανδριτίου, έγινε με την 159/21-01-2020 Απόφαση Ένταξης από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη, η Έγκριση των Όρων της Διακήρυξης για την Δημοπράτηση του Έργου, έγινε τον Φλεβάρη από την Διαχειριστική Αρχή και η Δημοπράτηση του έργου για την ανάδειξη Αναδόχου έγινε τον Απρίλη, από τη ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Όλα τα παραπάνω είναι ενέργειες που είχαμε υποχρέωση να κάνουμε και κάναμε, ως νέα Δημοτική Αρχή από το Σεπτέμβρη του 2019 για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού και αναγκαίου έργου για τους Πολίτες του Καπανδριτίου, στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την τελευταία ίσως πίστωση από το Π.Ε.Π. Αττικής 2014-2020. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση κάθε Υπεύθυνης Δημοτικής Αρχής, να συνεχίζει όποιο έργο βρίσκει από τις προηγούμενες διοικήσεις, με τα όποια λάθη ή παραλείψεις υπηρεσιών και όλοι έχουμε μερίδιο ευθηνής για αυτό. Η απαξίωση των πεπραγμένων, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα στην Διοίκηση, η οποία πρέπει να έχει συνέχεια. Αυτό που θέλω να επισημάνω όμως από την εμπειρία μου στην Αυτοδιοίκηση του Τόπου μας, είναι ότι και λάθη θα γίνουν και ολιγωρίες των υπηρεσιών θα υπάρξουν. Αν δεν παρακολουθούνται από κοντά, αν όχι κάθε μέρα τουλάχιστον κάθε εβδομάδα όλες αυτές οι διαδικασίες, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα προδοθούμε, θα στερήσουμε από τους Πολίτες σοβαρά έργα Υποδομής και φυσικά θα μείνουμε εκτεθειμένοι, με υποσχέσεις που δεν έχουν εξασφαλιστεί. O Δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης, ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Τρομπούκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Ντάσης, οι Τοπικοί Σύμβουλοι, οι Πολίτες του Καπανδριτίου, όλο το Δημοτικό μας Συμβούλιο και εγώ προσωπικά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής και την Ομάδα Α΄ και φυσικά την Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. για την προσπάθειά τους στην πορεία για την υλοποίηση αυτού του Μεγάλου Έργου. Τον Σεπτέμβρη του 2022, οι μαθητές θα ξεκινήσουν την σχολική χρονιά στα νέα υπερσύγχρονα διδακτήρια, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας του Καπανδριτίου. «Μακέτα από τα Νέα Διδακτήρια & τον Αύλειο Χώρο» 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
Προηγούμενο
Επόμενο