26 Μαΐου 2020

Παρέμβαση της Ο.Σ.Ω. για την Πυρασφάλεια στον Ωρωπό

Ο Πρ. της ΟΣΩ κ. Παναγόπουλος


Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού για την Πυρασφάλεια στον Ωρωπό - Κατατέθηκε το παρακάτω κείμενο στους αρμόδιους φορείς:Δήμο Ωρωπού,Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Περιφέρεια Αττικής και Τοπικά Συμβούλια.Μετά από την πρόδηλη ανησυχία Μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, που εκπροσωπεί χιλιάδες κατοίκους - μέλη στην περιοχή του Ωρωπού, απαριθμώντας 45 Εξωραϊστικούς, Πολιτιστικούς και Εμπορικούς Συλλόγους, ότι η «επικίνδυνη» περίοδος του καλοκαιριού μόλις αρχίζει, χωρίς να έχουν προηγηθεί βασικά προληπτικά μέτρα στην ευρύτερη περιοχή, σας θέτουμε τις παρατηρήσεις μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τα Μέλη μας, ώστε να μην ζήσουμε ανάλογα «τραγικά» γεγονότα με αυτά στο ‘’Μάτι’’ της Ανατολικής Αττικής, και συγκεκριμένα τις εξής:
Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε από την 1η Μαΐου και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου 2020, ο Δήμος Ωρωπού οφείλει να προχωρήσει στη λήψη προληπτικών μέτρων, με τον καθαρισμό/αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων (πάρκων, πλατειών, ελεύθερων χώρων, πεζοδρομίων κ.λπ.), καθώς και άλλων εκτάσεων όπως  αγροτικών, δασικών/περιαστικού πρασίνου, για λόγους πυροπροστασίας, ώστε να υπάρξει η μείωση ή ακόμη η αποφυγή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, και να προστατευτούν έτσι  περιουσίες, ανθρώπινες ζωές και περιβάλλον.
1.) Σας αποστέλλουμε την εν λόγω επιστολή, για να σας επισημάνουμε την υποχρέωση αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με την  παράγραφο 26 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με την οποία στις αρμοδιότητες των Δήμων είναι και η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Γι αυτό λοιπόν σας καλούμε, ο Δήμος Ωρωπού, στο πλαίσιο της μέριμνας για την πρόληψη πυρκαγιών της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2020, να προγραμματίσει άμεσα ώστε να προβεί στις απαιτούμενες προληπτικές ενέργειες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους  και τα οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιόκτητων, εφόσον οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές δεν συμμορφώνονται  με την  υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β΄).
2.) Όσον αφορά τους πυκνοδομημένους εκτός σχεδίου πόλεως οικισμούς οφείλει ο Δήμος Ωρωπού, σε συνεργασία με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, με το προσωπικό, με όσα μέσα διαθέτει ή ακόμη με την εκτέλεση κατάλληλου δημόσιου έργου,  να πραγματοποιήσει καθαρισμό χώρων που έχουν υψηλή  επικινδυνότητα πυρκαγιάς, και να υλοποιήσει τον προληπτικό καθαρισμό βλάστησης στις δασικές εκτάσεις/περιαστικό πράσινο/αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται  είτε περιμετρικά είτε εντός των οικισμών αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στην Α΄ Ενότητα: Πανοράματος Χαλκουτσίου, Πευκιά, της Δροσιάς, Ν Εκάλης και Ν Συκάμινο, Αγριλέζας Χαλκουτσίου, στην Β΄ Ενότητα: Σκάλας, Ν Πολιτείας, Πευκί, Σαραντάρι, Ωρωπού  και σε μία Γ΄ Ενότητα που αποτελεί και αυτή ζώνη υψηλού κινδύνου με χαρακτηριστικά που την καθορίζουν ως πρώτης προτεραιότητας από άποψη πυροπροστασίας, που είναι: Παραλία Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο, Πηγάδι, Ν Λεβήσι
Μαρκοπούλου. Επίσης επιθυμούμε να μας ενημερώσετε, ποιο είναι το σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών πυρκαγιών, το οποίο έχει συνταχθεί αρμοδίως και ποιες οι προβλέψεις που περιλαμβάνει όσον αφορά τα εξής:
  •    Πόσοι και ποιοι υπάλληλοι του Δήμου είναι επιφορτισμένοι με την μέριμνα για την ετοιμότητα των οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών για δασικές πυρκαγιές;
  •    Ποιος ο σχεδιασμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τους Εθελοντικούς Συλλόγους δασοπροστασίας, με τα Τοπικά Συμβούλια και τις ομάδες πυρασφάλειας κατά περιοχή, για την περιφρούρηση των επικίνδυνων περιοχών;
  •    Ποια είναι τα διαθέσιμα πυροσβεστικά οχήματα (ντακότες) για να βοηθήσουν στην άμεση παρέμβαση καθώς και ποιες οι υδροφόρες του Δήμου, μαζί με το ανάλογο προσωπικό;
  •    Πότε και σε ποιο μέσο ανακοινώθηκε δημόσια η ευθύνη των ιδιοκτητών οικοπέδων να φροντίσουν για την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από χόρτα, καθώς και των ιδιοκτήτων αγροτεμαχίων, των οποίων οι ιδιοκτησίες  εφάπτονται  σε  Δημοτικούς - Αγροτικούς οδούς, να προβούν στην κοπή των κλαδιών τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και πιθανόν να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων;
  •    Ποιοι αγροτικοί οδοί και σε ποιες από τις προαναφερόμενες ενότητες αποκαταστάθηκαν προκειμένου απρόσκοπτα να περνούν τα πυροσβεστικά οχήματα όταν χρειαστεί;
  •    Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες ανάθεσης εργασιών για τον προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης ως μέτρο πρόληψης για την μείωση κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και για αποκατάσταση βατότητας ορεινών οδών για την  πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων;
  • Πότε προγραμματίζετε να γίνει ο  καθορισμός χώρων συγκέντρωσης εύφλεκτων υλικών, όπως ο χώρος του αμαξοστασίου στον υδροβιότοπο της Σκάλας δίπλα στα μεγαλύτερα και πολυπληθέστερα σχολεία του Ωρωπού;
  •    Ποια τα μέτρα πυρασφάλειας έχουν εφαρμοστεί κατά παρέκκλιση των γνωστών πυροσβεστικών διατάξεων, για τις δύο δομές χιλιάδων προσφύγων/μεταναστών στην Μαλακάσα, που έχουν διαμορφωθεί σε δασική/δασική αναδασωτέα περιοχή, όσο και περιμετρικά των  δομών αυτών για την προστασία των οικιστικών περιοχών, δημοσίων κατασκηνώσεων, του σημαντικού περιαστικού πρασίνου της και του  μοναδικού σε ομορφιά και αξία Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας; 

Προηγούμενο
Επόμενο