18 Μαρτίου 2019

Μια αναπτυξιακή πρόταση για τον Αυλώνα

Η διερεύνηση της εισόδου του Αυλώνα στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη της ευρύτερης περιοχής με αφορμή την ένταξη του ΤΕΙ Χαλκίδας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπαίνει στο «τραπέζι» των αναπτυξιακών προτάσεων για την περιοχή από πολίτες του Αυλώνα και συγκεκριμένα από Επιτροπή Πολιτών με πρωτοβουλία του κ. Αθ.Τοτόμη. Στις 12 Νοεμβρίου 2018, τέθηκε υπόψη του βουλευτή «του Ποταμιού» και αρμόδιου για θέματα Παιδείας το θέμα της δημιουργίας Παραρτήματος του Πανεπιστημίου στον Αυλώνα. Μάλιστα, μετά την ίδρυση Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας στα Ψαχνά Ευβοίας, αντικείμενο που είναι συναφές με την οικονομική δραστηριότητα του Αυλώνα, θα μπορούσε να δοθεί η ευκαιρία τμήματα της παραπάνω σχολής να λειτουργήσουν στον Αυλώνα. Το ΦΕΚ ίδρυσης των Σχολών στην Εύβοια εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου και αυτές θα αρχίσουν να λειτουργούν από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η δημιουργία παραρτημάτων των νέων Σχολών του ΕΚΠΑ θα μπορούσε να δώσει ουσιαστική αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα. 


Προηγούμενο
Επόμενο