25 Φεβρουαρίου 2019

Νέα επιστολή του Δ.Σ. του ΣΔΙΠ για τον καθαρισμό του κτήματος Αγίας Τριάδας

Νέα επιστολή του ΔΣ ΣΔΙΠ προς τον Δήμαρχο Ωρωπού κ. Θωμά Ρούσση, για τον καθαρισμό του κτήματος ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ σε συνέχεια των εγγράφων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής  Προστασίας και της εντεταλμένης συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής .

ΠΡΟΣ:     Δήμο Ωρωπίων
Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός του κτήματος της Αγίας Τριάδας - Διαχείριση Δικτύου Ύδρευσης ΙΠΑξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Στα πλαίσια της από τον Απρίλιο 2018 κατατεθείσας μελέτης για αντιπυρική προστασία της Ιπποκρατείου Πολιτείας και τον καθαρισμό του κτήματος της Αγίας Τριάδας (η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον Συνεταιρισμό [ΣΔΙΠ]), ουδέν μέχρι σήμερα έχετε υλοποιήσει από την πλευρά σας, ως οφείλατε βάσει των αρμοδιοτήτων σας, όπως σας προτρέπουν με επείγουσες επιστολές τους και οι αρμόδιοι φορείς (1 & 2 σχετικά).

Επιπρόσθετα αρνείστε να προσκομίσετε τα στοιχεία τιμολόγησης και κοστολόγησης του δικτύου ύδρευσης της ΙΠ, που σας ζητάμε από τον περασμένο Ιούνιο 2018, επικαλούμενοι απώλεια των στοιχείων αυτών, ενώ περιέργως συνεχίζετε και εκδίδετε λογαριασμούς ύδρευσης, παρά την απώλεια των στοιχείων. Μάλιστα στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ, δόθηκε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να συναφθεί σχετική σύμβαση για τη διαχείριση του δικτύου ιδιοκτησίας μας, μεταξύ του Δήμου και του ΣΔΙΠ.

Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου να δρομολογηθούν οι βέλτιστες λύσεις για τα θέματα αυτά, έχουμε ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση μαζί σας από τον Οκτώβριο 2018, χωρίς όμως ακόμα να έχει καθοριστεί χρονικά από εσάς.

Επειδή, πρόκειται για ζητήματα μέγιστης σημασίας και άμεσης προτεραιότητας, παρακαλούμε έστω και την ύστατη αυτή ώρα, να παρακάμψετε τις όποιες τυχόν αιτιάσεις σας, και να πραγματοποιηθεί άμεσα η συνάντηση, για να αποτραπούν δυσάρεστες καταστάσεις και προβλήματα στο άμεσο μέλλον.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Με Εκτίμηση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝ. Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ                                   ΠΑΝ. Α. ΠΑΝΤΟΣ
Προηγούμενο
Επόμενο