25 Οκτωβρίου 2018

Το Σωματείο Εργαζομένων Ωρωπού καταγγέλλει τη διαπόμπευση του Δήμου Ωρωπού


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ                                   Ωρωπός, 22-10-2018

Το Σωματείο Εργαζομένων Ωρωπού στην από 19-10-2018 Γενική Συνέλευσή του, αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει τη διαπόμπευση του Δήμου Ωρωπού με θέμα τη χρήση της ειδικότητας «σκουπιδιάρηδες».
Αναφορικά με το θέμα, σας αναφέρουμε ότι είναι απαράδεκτη η δημοσίευση τμήματος του εγγράφου αναγγελίας απόλυσης συμβασιούχου, το οποίο εκδίδεται από την εφαρμογή «ΕΡΓΑΝΗ» και το οποίο περιέχει προσωπικά δεδομένα που δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται κατά εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 της Ε.Ε..
 Αναφορικά με τη χρήση της εφαρμογής «Εργάνης», σας ενημερώνουμε ότι είναι υποχρεωτική από τους συναδέλφους της Δ/νσης Διοικητικών για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων σε θέματα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας https://eservices.yeka.gr/. Οι σχετικοί σύνδεσμοι διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην διαδικτυακή πύλη ΟΑΕΔ. Ειδικότερα στα λεκτικά που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, όσον αφορά και τα στοιχεία καταγγελίας σύμβασης, η επιλογή της ειδικότητας δίνεται από υποχρεωτική λίστα επιλογής όπου δεν υπάρχει η κατηγορία ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας.
Παρομοίως πληροφοριακά στην εφαρμογή «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες με αδόκιμους τίτλους, όπως «Σκαφτιάδες Τάφων» αντί ΥΕ Εργάτες Ταφής-Εκταφής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η μη επικαιροποίηση των εφαρμογών της Κεντρικής Διοίκησης δεν πρέπει να βαραίνει τους υπαλλήλους των Δήμων που υποχρεωτικά τις χρησιμοποιούν και δεν έχουν λόγο επί του πρακτέου.
 Καταγγέλλουμε λοιπόν ως Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Ωρωπού, τη διαπόμπευση του Δήμου μας για λάθη που αφορούν την Κεντρική Διοίκηση & όχι τη Διοίκηση του Δήμου. Ενημερωτικά προωθήσαμε έγγραφο προς την Κεντρική Διοίκηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αντλούνται αυτόματα από την εφαρμογή «Εργάνη» ώστε οι κατηγορίες-κλάδοι των εργαζομένων να είναι σύμφωνες με την Κωδικοποίηση Προσοντολογίου που χρησιμοποιεί το δημόσιο (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α ΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α’).

  Ο Πρόεδρος                                                                                          Η Γεν. Γραμματέας
 ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΟΣ                                                                                  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Προηγούμενο
Επόμενο