12 Οκτωβρίου 2018

Ζητείται Διευθυντής για το ΕΝΕΕΓΥΛ ΩρωπούΕκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι 12/10/2018 από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ( ΠΥΣΔΕ) η πρόσκληση για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Ειδικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωρωπού. Σύμφωνα με την απόφαση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής:

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τους/τις εγγεγραμμένους/ες στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Αττικής, όπως αυτός κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.32/11170/24-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής, αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα, όπως υποβάλλουν εκ νέου δήλωση προτίμησης για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ωρωπού από την Παρασκευή 12-10-2018 έως και την  Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 14.00. Η υποβολή των ως άνω αναφερόμενων δηλώσεων θα γίνει είτε αυτοπροσώπως  στο γραφείο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15344 - Γέρακας Αττικής) ή με εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο για την κατάθεσή της είτε με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide-anatol.att.sch.gr.
      Η διαδικασία επιλογής και η τοποθέτησή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) και στην υπ’ αριθ. Φ361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/ τ. Β’/ 05-10-2018) Υπουργική Απόφαση.
     Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα από τις προαναφερόμενες διατάξεις προσόντα για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Εν τω μεταξύ έχει συγκροτηθεί Πρωτοβουλία Πολιτών για το θέμα η οποία κοινοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:  
Προηγούμενο
Επόμενο