4 Οκτωβρίου 2017

Ο απολογισμός του Δήμου, η αντιπολίτευση και η δημοκρατία.

Αφορμή, η έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού-Ισολογισμού για το 2016 στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της 27ης Σεπτεμβρίου. Η αποκάλυψη ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασης του κ. Γιασημάκη εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Για απαξίωση κι αδιαφορία μίλησε ο κ. Γιασημάκης και αναρωτήθηκε που είναι ο απολογισμός έργου και τα προγράμματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μόνο που ο κ. Γιασημάκης αναφερόταν σε διαφορετικού είδους συνεδρίαση... Την Ειδική Συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής που πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο το καλοκαίρι (μέχρι τέλος Ιουνίου) και στην οποία έχουν λόγο εκτός από τις παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους, φορείς και πολίτες. Πότε ήταν η τελευταία όμως φορά που πραγματοποιήθηκε τέτοια Συνεδρίαση; Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, αν παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος, η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να συγκαλέσει την συγκεκριμένη συνεδρίαση αν πληρεί μία από τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: ή να ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου (14 σύμβουλοι) ή να ζητηθεί από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Είναι πια ξεκάθαρο πως ούτε στην πρώτη ούτε στην δεύτερη περίπτωση είναι εύκολο για την αντιπολίτευση να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό συμβούλων. Στην δεύτερη ειδικά περίπτωση φαντάζει αδύνατο μετά την διάλυση της παράταξης Οικονομάκου που είχε ξεκινήσει με τις διαφοροποιήσεις των συμβούλων κ. Πάντου και Τσεκρεζή και κορυφώνεται με τις δηλώσεις  του κ. Σωτήρχου που διαβάσαμε στον Παρατηρητή. Η δυσκολία της αντιπολίτευσης να συγκαλεί συμβούλια είναι ένα πλήγμα για την τοπική δημοκρατία η οποία περιλαμβάνει και τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Βέβαια, στα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην υποθήκευση του μέλλοντος της περιοχής (ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ κλπ) υπάρχει η προσωπική ευθύνη του καθενός ανεξάρτητα από παρατάξεις. Κάθε απολογισμός, σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Άρθρο 13
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα  με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.
  2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες  νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
  4. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.
  5. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Επίσης,   μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
  6. Στη συνέχεια,  κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από τον δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
  7. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010.

         
Προηγούμενο
Επόμενο