4 Οκτωβρίου 2017

Με ελλείψεις σε προσωπικό τα δημοτικά σχολεία σε περιοχές του Ωρωπού


Παρά το γεγονός πως έχουμε μπει για τα καλά στον Οκτώβρη, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις σε προσωπικό σε σχολεία του Δήμου μας. Πρόκειται κυρίως για τις  ειδικότητες (ξένες γλώσσες, γυμναστική, πληροφορική κλπ) στα δημοτικά σχολεία. Οι βασικότερες συνέπειες αυτών των ελλείψεων φαίνονται στην λειτουργία των ολοήμερων σχολείων. Μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις να μην ορίζεται πια αποκλειστικός υπεύθυνος εκπαιδευτικός για τα ολοήμερα σχολεία, η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη σ' αυτό το θέμα για τον "ακριτικό" μας Δήμο της Αττικής  Είναι γεγονός πως για ένα εκπαιδευτικό που δεν είναι μόνιμος κάτοικος στην περιοχή, με τους σημερινούς μισθούς, δεν "βγαίνει" οικονομικά το να υπηρετεί στα σχολεία του Ωρωπού. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες από σχολείο σε σχολείο με δύσκολους δρόμους για κάποιον που δεν γνωρίζει τις περιοχές και λογικά ο τόπος μας δεν έχει ιδιαίτερη ζήτηση ως τόπος εργασίας και δεν αποτελεί επιθυμητή επιλογή. Είναι ενδεικτικό πως πέρυσι υπήρξε σχολείο στον Δήμο μας όπου κάθε Παρασκευή δεν υπήρχε καθόλου ολοήμερο σχολείο για τις τάξεις Ε' και ΣΤ'. 
Τα παραπάνω σε σχέση με τα ολοήμερα σχολεία έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους γονείς που εργάζονται  και σε εκείνους που αναζητούν εργασία αλλά και σε αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των μεγάλων αποστάσεων των οικισμών από τα σχολεία.
Προηγούμενο
Επόμενο