21 Ιουνίου 2024

Οι Εθελοντές Νέας Πολιτείας εντάχθηκαν στο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)


 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).


Όπως μας διαβιβάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με το υπ' αριθμ πρωτ. 314

15/06/2024 το Σωματείο μας με την επωνυμία «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ» εντάχθηκε στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.) με Αριθμό Μ.Ε.Ο.Π.Π. 0022-00-24

και με εύρος δράσης Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οι κατηγορίες δράσεων πολιτικής προστασίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 57 του ν.4662/2020, στις

οποίες κατατάσσεται η ως άνω εθελοντική οργάνωση είναι οι ακόλουθες:

Δασοπροστασία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (Forest Prevention Action-FPA),

Δασοπυρόσβεση για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (Forest Firefighting Action-FFA).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Προηγούμενο
Επόμενο