24 Ιουνίου 2024

62 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας για τα Σχολεία από τον Δήμο Ωρωπού


Εγκρίθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας από ΟΤΑ α’ βαθμού για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων για το έτος 2024-2025

Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων αριθμών που αποτυπώνονται στην απόφαση.

1. Εργασιακή Σχέση :

 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 2. Ειδικότητα, ανάλογα με το είδος απασχόλησης :

  - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ή
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού ύψους θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων, οι οποίοι θα ενισχυθούν από την ειδική επιχορήγηση που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ α’ βαθμού που τους αποδίδονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Για πληροφορίες θα απευθυνθείτε στον Δήμο Ωρωπού

Επίσημη σελίδα: Επικοινωνία ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ


Προηγούμενο
Επόμενο