12 Μαΐου 2024

Υποχρεωτική η δήλωση καθαρισμού ή αποψίλωσης οικοπέδων, μέχρι την 31η Μαΐου 2024.

Παράλληλα με την άμεση εφαρμογή του Κανονισμού πυροπροστασίας εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που αφορά ιδιοκτησίες με κατοικίες, έχει εφαρμογή το Άρθρο 31 του νόμου 5075/14.12.2023 (Προσθήκη άρθρου 53Α στον ν. 4662/2020), σύμφωνα με το οποίο οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προβούν άμεσα στον καθαρισμό/αποψίλωση των οικοπέδων τους και στην συνέχεια να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση υλοποίησης των σχετικών εργασιών, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού, μέχρι την 31 Μαΐου 2024, προκειμένου να μην τους επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση αφορά  ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές των παρακάτω περιπτώσεων:

https://www.facebook.com/omospondiaoropou

http://omospondiaoropou.blogspot.com/

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΡΩΠΟΥ (ΟΣΩ)

Προηγούμενο
Επόμενο