12 Φεβρουαρίου 2024

Αναφορά του Γ. Καραμέρου στην Βουλή για τα επικίνδυνα απόβληταΟ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος έφερε στην Βουλή -καταθέτοντας Αναφορά στον αρμόδιο Υπουργό- το αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού  (Ο.Σ.Ω.) για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την δημιουργία μονάδας διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στον όμορο Δήμο Tανάγρας. Με την αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής απαιτεί να γίνουν ενέργειες ώστε το αίτημα της Ο.Σ.Ω.να ικανοποιηθεί, αίτημα με το οποίο ζητά την άμεση σύγκληση Έκτακτου Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού για συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς  τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου: "Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση  Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων" (ΟΕΔΒΑ) στην Τανάγρα. Σύμφωνα με την αναφορά: "Στο αίτημά της, η Ομοσπονδία εξηγεί πως η χωροθέτηση  και λειτουργία του εν λόγω έργου αποτελεί ένα σοβαρότατο περιβαλλοντικό  κίνδυνο για τους κατοίκους των Δήμων Τανάγρας και Ωρωπού, καθώς θα  συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται και θα «θάβει» «αιώνια», μερικά από τα πιο τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα που έχουν παραχθεί από τις βιομηχανίες σιδήρου, χάλυβα και θερμικής μεταλλουργίας αλουμινίου από όλη την Επικράτεια. Παράλληλα, ενημερώνει πως ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής  Βιομηχανικών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΒΕΑ) υλοποιείται στη θέση  «Κεραμίδεζα» της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, η οποία γειτνιάζει τόσο με τους οικισμούς Τανάγρας και Σχηματαρίου, λίγα μόνο μέτρα από το αεροδρόμιο  της Τανάγρας, όσο και με την υδρογεωλογική λεκάνη του πολύπαθου Ασωπού,  της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ωρωπού."Προηγούμενο
Επόμενο