6 Μαρτίου 2023

Το ασθενοφόρο, ο διαγωνισμός και πρακτικά ζητήματα

Φωτό: "pexels"

Μια μικρή έρευνα, μετά το θλιβερό γεγονός με την συμπεριφορά του πληρώματος του ασθενοφόρου του Δήμου Ωρωπού σε ηλικιωμένη γυναίκα, ρίχνει φως σε ορισμένα πρακτικά ζητήματα: 

  • Η λειτουργία του ασθενοφόρου ανατίθεται πάντα σε ιδιωτική εταιρεία επειδή δεν προβλέπονται θέσεις για διασώστες στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού και δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις.
  •   Το κόστος της ανάθεσης σε εταιρεία για 12 μήνες είναι 222.500,00 ευρώ περίπου. Σύμφωνα με τον τελευταίο ανοιχτό Διαγωνισμό του Μαρτίου του 2022 (με αριθμ πρωτ. 5174/21-03-2022) κατατέθηκε μόνο μία προσφορά από έναν μειοδότη. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 222.952,00€  και η εταιρεία έκανε προσφορά για  222.505,60€
  • Σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι οικονομικοί φορείς δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. Προβλέπεται επίσης πως: "Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα βιογραφικά συμπεριλαμβανομένων αντίγραφων των διπλωμάτων τους, τίτλους σπουδών καθώς και αποδεικτικών (αντίγραφα συμβάσεων) της εμπειρίας τους, των ατόμων που προτείνονται από τον ανάδοχο για να επανδρώσουν το πλήρωμα του ασθενοφόρου."  Υπάρχουν τα αναφερθέντα παραπάνω;
  • Αν, για οποιοδήποτε λόγο, μόνο μία εταιρεία μπορεί ή ενδιαφέρεται να αναλάβει την δουλειά, πόσο εύκολο είναι να αντικατασταθεί; O Δήμος Ωρωπού έλαβε χρήματα από το Ταμείο Αλληλεγγύης, ως ανταποδοτικό όφελος για την φιλοξενία της Δομής προσφύγων και μεταναστών στη Μαλακάσα προκειμένου να αποκτήσει νέο όχημα ασθενοφόρο. Πόσο αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει, τελικά, η υπόθεση "Δημοτικό ασθενοφόρο" στο Δήμο Ωρωπου;  


Προηγούμενο
Επόμενο