30 Μαΐου 2022

Το ΓΕ.Λ. Ωρωπού υλοποίησε με επιτυχία δύο καινοτόμα προγράμματα

Δελτίο Τύπου

Το Γενικό Λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης", κατά το σχολικό έτος 2021-22, υλοποίησε δυο καινοτόμα και διαθεματικά προγράμματα που εντάσσονται στο e-Twinning με θέμα "knowing me, knowing you" και  “Think before you click, it’s your digital footprint” στα οπαία συμμετείχαν μαθητές της Α και Β λυκείου αντίστοιχα.
Στα παραπάνω προγράμματα συμμετείχαν σχολεία από την Γερμανία, την Γαλλία, και την Κύπρο. Από το σχολείο μας δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 49, οι οποίοι εργάστηκαν καθόλη την διάρκεια του σχολικού έτους υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, Λάκκη Κωνσταντίνας, καθηγήτριας Αγγλικών, Κουρή Γεωργίας, καθηγήτρια χημείας και υποδιευθύντριας του Λυκείου μας και Σκορδομπέκη Μαριλένας, φιλολόγου.Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες λόγω των περιορισμών της πανδημίας Covid 19 στην Ευρώπη, κατά την διάρκεια της εκπόνησης του προγράμματος δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά για περαιτέρω κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη ρητορικών δεξιοτήτων καθώς πολλές δραστηριότητες συνεπάγονταν την αμοιβαία αλλαγή σκέψεων και ιδεών και την συνεργασία μέσω τηλεδιάσκεψης. Παράλληλα, δεδομένου ότι οι σχετικές εργασίες προϋπέθεταν την χρήση της αγγλικής γλώσσας, την αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών και την εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα, οι μαθητές ωφελήθηκαν πολλαπλά κατανοώντας την σημασία της σωστής κατανομής και επιλογής χρόνου και πληροφοριών αντίστοιχα και προωθώντας την αξία της γλωσσομάθειας και της ομαδικής εργασίας.


Οι μαθητές, σαν μικροί επιστήμονες, προσέγγισαν την δεοντολογία που πρέπει να διέπει τη χρήση του διαδικτύου κι έμαθαν πώς να διαχειρίζονται σωστά το ψηφιακό τους αποτύπωμα που παραμένει ανεξίτηλο. Απέκτησαν ψηφιακή συνείδηση και ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές της ασφαλούς και θεμιτής χρήσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης, μια πραγματικότητα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι των εφήβων σήμερα.
Τέλος, οι νεώτεροι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα ήρθαν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και έναν πολιτισμό αρκετά διαφορετικό από τον γνώριμο για εκείνους. Αναγνώρισαν την αξία του σεβασμού διαφορετικών ηθών και εθίμων, νοοτροπίας και τρόπου ζωής ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες και επιδιώκοντας την γεφύρωση χασμάτων ιστορικού και πολιτισμικού υποβάθρου. Συνέβαλαν, έτσι, στην προσέγγιση της ιδέας μιας Ευρώπης χωρίς πολιτισμικά σύνορα, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της ανάδειξης των κοινών σημείων που ενώνουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες..

Προηγούμενο
Επόμενο