18 Μαρτίου 2022

Στο προσκήνιο το θέμα του Ασωπού από τον Βαγγέλη Αλμπάνη
"Δύο χρόνια τώρα τι γίνεται; Ποιες δράσεις μπορούμε να κάνουμε εμείς; Πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση;"
Ήταν κάποια από τα καίρια ερωτήματα που έθεσε ο Περιφερειακός σύμβουλος Αν. Αττικής Βαγγέλης Αλμπάνης στο Περιφερειακό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη, 16 Μαρτίου.
 Ο κ. Αλμπάνης ζήτησε, με επερώτησή του στο Συμβούλιο, τα αποτελέσματα των ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής μετά την ολοκλήρωση της Μελέτης παρακολούθησης των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού που είχε ανατεθεί από την Περιφέρεια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αφού έκανε μία σύντομη αναφορά στις δεκάδες ουσίες που εντοπίστηκαν με ιδιαίτερα ανησυχητικούς δείκτες πάνω από τα καθορισμένα όρια, ζήτησε πλήρη ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε σήμερα, τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον και, αν υπάρχει σχέδιο βελτίωσης των υδάτων. Ένα θέμα που έπρεπε να έχει συζητηθεί, ήδη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο με δεδομένο ότι η μελέτη ξεκίνησε το 2018, ενώ ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην Περιφέρεια Αττικής το 2020. Ο κ. Αλμπάνης ανέφερε, επίσης, πως δεν πιστεύει ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ενδιαφέρεται για το θέμα του Ασωπού και της ρύπανσης, και ρώτησε (χωρίς να λάβει απάντηση από την διοικούσα παράταξη) αν μέχρι σήμερα έχει υπάρξει συνεννόηση με την όμορη Περιφέρεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης του ποταμού. Ο κ. Αλμπάνης έθεσε επίσης, τα παρακάτω ερωτήματα: 

  • Πως πρόκειται να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της Μελέτης η Περιφέρεια και ειδικότερα η Διεύθυνση περιβάλλοντος; 
  • Δημιουργήθηκε η προβλεπόμενη από την έρευνα βάση δεδομένων με τα στοιχεία που προέκυψαν;
  •  Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας από το Μητροπολιτικό κέντρο περιβαλλοντικών μετρήσεων (παρατηρητήριο) της Διεύθυνσης περιβάλλοντος; 
  • Θα υπάρξει συνέχεια στην καταγραφή αυτών των ρύπων;
  • Θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν οι Πηγές των ρύπων;
  •  Πώς θα επιτευχθεί μία πιθανή μείωση αυτών των ρύπων; 
  • Θα εφαρμοστούν τυχόν περιοριστικά ή προληπτικά μέτρα και αν ναι, ποια; 
  • Θα αναζητηθούν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων; 
  • Θα γίνει αξιολόγηση των ρύπων που δεν είναι ενταγμένοι,ήδη, στη νομοθεσία;
  •  Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο, πλέον, της χρηματοδότησης τέτοιων δράσεων οι οποίες έχουν περισσότερο ερευνητικό παρά ελεγκτικό χαρακτήρα, να υπάρξει ενδελεχής απογραφή των δραστηριοτήτων στην περιοχή και αξιολόγησή τους ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον γενικότερα;
Προηγούμενο
Επόμενο