8 Νοεμβρίου 2021

Αποτελέσματα για Ασωπό: 52 ουσίες χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης

Ασωπός ποταμός
Ασωπός, Νοέμβριος 2021

Πενήντα δύο ουσίες χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης στο μέλλον, σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος "Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού ποταμού εκτίμηση της ρύπανσης/ υποβάθμισης και ποιοτική/ ποσοτική διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους επιπέδων αυτής". Την έρευνα είχε χρηματοδοτήσει και αναθέσει στο Πανεπιστήμιο η Περιφέρεια Αττικής το 2018, ενώ τα πορίσματα κατατέθηκαν στις 20 Ιουλίου του 2020. Από τις 52 ουσίες στα νερά του Ασωπού οι 26 είναι φυτόπροστατευτικές, δηλαδή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες όπως ζιζανιοκτόνα για παράδειγμα, και 23 ουσίες ανήκουν στους βιομηχανικούς ρύπους. Πρόκειται για ουσίες που χρησιμοποιούνται σε πάσης φύσεως βιομηχανίες από την κατασκευή πλαστικών έως εντομοαπωθητικά και οικιακά καθαριστικά προϊόντα. Εντοπίστηκαν, επίσης, και 3 ουσίες οι οποίες είναι φαρμακευτικές και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θεραπεία της υπέρτασης και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η μελέτη παρουσίασε τα επίπεδα των μετάλλων (όπως το χρώμιο) να είναι χαμηλά. Η έρευνα έγινε με δειγματοληψία από τον ποταμό και στα υπόγεια ύδατα του υδροφόρου ορίζοντα (γεωτρήσεις) με βάση σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υψηλή τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιτροπή, στις προτάσεις της, ανέφερε την ανάγκη για μελλοντική ανάλυση των υδροβίων οργανισμών του ποταμού για την παρουσία βαρέων μετάλλων και ρύπων ώστε να βγει ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα για την επίδραση των χημικών ουσιών στο υδάτινο οικοσύστημα και πρότεινε να συνεχιστεί η παρακολούθηση ποιότητας των νερών με περισσότερα σημεία δειγματοληψίας και την ανάγκη συστηματικής μελέτης των ιζημάτων του ποταμού και, όχι μόνο, των επιφανειακών νερών. Όσο για το χρώμιο το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές την επικαιρότητα για την παρουσία του στα νερά του Ασωπού βρέθηκε σχετικά σε χαμηλά επίπεδα, όπως αναφέρουν στην έκθεσή τους, εκτός από τα υπόγεια ύδατα στις περιοχές του Ωρωπού και Νέων Παλατίων. Στο πόσιμό μας νερό, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, ανιχνεύτηκαν επίπεδα χρωμίου κάτω από τα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας. 

Τα στοιχεία χορηγήθηκαν από την Γενική Διεύθυνση

Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στις αρχές Νοεμβρίου μετά από αίτημα του Περιφερειακού Συμβούλου Αν. Αττικής Βαγγέλη Αλμπάνη από την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής».
Προηγούμενο
Επόμενο