22 Οκτωβρίου 2021

Ασωπός: Ποιά τα αποτελέσματα της έρευνας Περιφέρειας και ΕΚΠΑ;


Το σημαντικό θέμα της ρύπανσης του Ασώπου έρχεται για ακόμα μία φορά στην επικαιρότητα μετά από παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής Βαγγέλη Αλμπάνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο κ. Αλμπάνης η έρευνα που ανατέθηκε στο Πανεπιστημίου Αθηνών από την Περιφέρεια Αττικής το 2018 έχει ολοκληρωθεί και μένει να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα! Σημειώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει κάνει σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τον έλεγχο των υδάτων στον Ασωπό και η εκπόνηση της Μελέτης είχε στόχο να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για τη ρύπανση των υδάτων της λεκάνης του ποταμού ώστε να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα για την απορρύπανση και βελτίωσή τους στη χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής. Το έργο έγινε με πόρους της περιφέρειας Αττικής και προϋπολογισμό 332.444 ευρώ. Η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα ιδιαίτερα στην περιοχή των Οινοφύτων, του σημερινού Δήμου Τανάγρας, για πάνω από μισό αιώνα και η έλλειψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησαν στη ρύπανση του Ασωπού. Το γεγονός αποτέλεσε μια διαχρονική πληγή και για περιοχές του Δήμου Ωρωπού, αφού ο Ασωπός υπήρξε αποδέκτης ρυπογόνων ουσιών. Παρακάτω η ερώτηση που κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος στον Περιφερειάρχη για τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου:

Κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης του 2020 της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, τον Οκτώβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – Εκτίμηση της ρύπανσης / υποβάθμισης και Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους / επιπέδων αυτής».

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η αναλυτική διερεύνηση της ποιότητας των υδάτων (α) στη λεκάνη του ποταμού Ασωπού (σύνορα με Ν. Βοιωτίας - εκβολές), (β) του υπόγειου υδροφορέα στην λεκάνη του Ασωπού που είναι στα όρια της Αττικής (Ωρωπός, Ν. Παλάτια, Σκάλα, Μαρκόπουλο, Συκάμινο) και (γ) στην έξοδο των πηγών της Μαυροσουβάλας (πόσιμο νερό).  

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να λάβω γνώση:

  • Των τελικών παραδοτέων της έρευνας αυτής.
  • Των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.
  • Των προτεινόμενων δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στις αναφερόμενες περιοχές του δήμου ΩΡΩΠΟΥ Αττικής.   Προηγούμενο
Επόμενο