12 Μαρτίου 2021

Απάντηση του Πρ. του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. κ. Κωστόπουλου σε αναφορές-καταγγελίες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ                                              

 Απάντηση στις ανακριβείς αναφορές - καταγγελίες του αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. Βασιλείου Μπιλίρη.

     Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. κ. Βασίλειος Μπιλίρης συνεχίζοντας την τακτική των αβάσιμων και ανέξοδων καταγγελιών του, τώρα «ανακάλυψε» και δήθεν παραβιάσεις της νομιμότητας για τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των χρηματικών ενταλμάτων του Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού. Μετά από σωρεία αβάσιμων καταγγελιών του που εξετάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μετά από τα μη νόμιμα αιτήματά του για προσωπικά δεδομένα οφειλετών του Ταμείου, συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση με ανυπόστατες και ανούσιες καταγγελίες για την νομιμότητα της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου.

    Η λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου διέπεται από απόλυτη νομιμότητα των δαπανών που εντέλλονται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Ταμείου μας. Η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των χρηματικών ενταλμάτων του Λιμενικού Ταμείου γίνεται από τα αρμόδια όργανα και τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες όπως ορίζουν οι διατάξεις του νόμου 3463/2006, του νόμου 4555/2018 και σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, ο οποίος ψηφίστηκε από το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου με την υπ’αριθ. 41/2020 απόφαση και εγκρίθηκε από τον Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού με την υπ’αριθ. 106/2020 απόφαση.  

      Το Λιμενικό Ταμείο συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του και απαντάει με έργα που έχουν δρομολογηθεί και θα αναβαθμίσουν σημαντικά τη λειτουργία της χερσαίας λιμενικής ζώνης και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Σ.Ω.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Προηγούμενο
Επόμενο