29 Ιουνίου 2020

Δύο Πυροσβεστικά Κλιμάκια σε Δροσοπηγή και Αμφιάρειο


Σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα του Ιουνίου ιδρύθηκαν πυροσβεστικά κλιμάκια στην Δροσοπηγή Αφιδνών και στο Αμφιάρειο Καλάμου. Σύμφωνα με το Διάταγμα της 12ης Ιουνίου:

Συνιστώνται Πυροσβεστικά Κλιμάκια, τα οποία λειτουργούν για την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών και μόνο, εποχικών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, ως εξής:
Στο Δήμο Ωρωπού ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Δροσοπηγή Ιπποκράτειος Πολιτεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Στο Δήμο Ωρωπού, επίσης, ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Αμφιάρειο Καλάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.
Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν διαθέτουν διοικητική αυτοτέλεια και στελεχώνονται από πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και εθελοντές πυροσβέστες, που ανήκουν στην υπηρετούσα δύναμη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών – Σταθμών υπαγωγής τους.
Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους. 
Προηγούμενο
Επόμενο