30 Ιουνίου 2020

99 Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Ωρωπού μέσω ΟΑΕΔ (Κοινωφελής)


Σε 99 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων με 8μηνες συμβάσεις προχωρά ο ΟΑΕΔ στον Δήμο Ωρωπού. (Στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά οι θέσεις). Σύμφωνα με την σχετική Ανακοίνωση: 

Ξεκίνησε την Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». 
 Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:
Για λεπτομέρειες στην Σελίδα του ΟΑΕΔ στον παρακάτω σύνδεσμο:Προηγούμενο
Επόμενο