19 Μαρτίου 2020

Τα χρήματα που θα πάρει ο Δήμος Ωρωπού για τους μετανάστες στην Μαλακάσα

Οικονομική στήριξη θα λάβουν οι Δήμοι που φιλοξενούν Δομές μεταναστών, όπως ο Δήμος Ωρωπού, στήριξη που έχει καθοριστεί με λεπτομέρειες, ήδη από τις 7 Φεβρουαρίου του 2020. Στο σχετικό ΦΕΚ του Νόμου 4662/2020 ξεκαθαρίζεται πως για το 2019 ο Δήμος Ωρωπού θα λάβει αναδρομικά Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού από το Υπουργείο Μετανάστευσης του κ. Μηταράκη ύψους 150 ευρώ ανά καταγεγραμμένο διαμένοντα στη Δομή που έχει καταγραφεί την 20ή Δεκεμβρίου 2019. Αν υποθέσουμε πως διέμεναν 1.700 πρόσφυγες-μετανάστες στην Δομή της Μαλακάσας (κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους), τότε το ποσό φτάνει τις 255.000 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα χρήματα θα πρέπει να είχαν ήδη καταβληθεί στον Δήμο το αργότερο στις αρχές Μαρτίου. Με την νέα προσθήκη κλειστού τύπου και τις εκτιμήσεις για αριθμούς προσφύγων-μεταναστών που θα ξεπερνούν τις 3.000, από το 2020 και μετά τα δημοτικά τέλη που αρχικά ορίζονται σε 12,5 ευρώ κατά κεφαλήν μηνιαίως θα αγγίζουν ετησίως τις 450.000 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση "δύναται να τροποποιείται το ύψος του τέλους ανά διαμένοντα για το σύνολο ή για τμήμα των δικαιούχων Δήμων, καθώς και να προβλέπεται χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων για κάλυψη έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας.
 Ειδικά για τους Δήμους, η επέλευση ζημίας και το ύψος αυτής διαπιστώνεται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες τους". 
Η 2η πηγή χρηματοδότησης για τον Δήμο θα είναι το «Ταμείο Αλληλεγγύης» για τους Δήμους στους οποίους λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων και για φέτος θα περιλαμβάνει το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία δικαιούται μερίδιο.


Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για να θέσει σε λειτουργία νέες μονάδες χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών. Παρακάτω τα σχετικά αποσπάσματα:


     
     
Προηγούμενο
Επόμενο