21 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΣΔΙΠ, 12 Νοεμβρίου 2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών, με την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Συν. Π. Ε., Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα "ΘΑΛΕΙΑ” του Ξενοδοχείου ΖΑΦΟΛΙΑ, οδός Λ. Αλεξάνδρας, αριθ. 87 Αθήνα. Στην αίθουσα θα εισέλθουν ΜΟΝΟ τα μέλη και οι ειδικοί συνεργάτες. Η Γενική Συνέλευση θα βιντεοσκοπηθεί. Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΔΙΠ. 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 
1. Έγκριση εγγραφών νέων μελών και διαγραφών (άρθρα 5 84, και 6 του καταστατικού). 
2. Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός  Απολογισμός-Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις). Απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης κατά περίπτωση, για τα έτη που διεξήχθη ο έλεγχος των ορκωτών
3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί του Διοικητικού και Ταμειακού απολογισμού των ετών που διεξήχθη ο έλεγχος των ορκωτών και του προϋπολογισμού 2020. 
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως και έργων. 
5. Έγκριση έκτακτης εισφοράς προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες για την έναρξη έργων (Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συμπλήρωση Υψομετρικών οδών), καθώς και πραγματοποίηση τμήματος έργων οδοποιίας. 
6. Σχέδιο – στόχοι και προγραμματισμός ενεργειών για την ανάπτυξη του οικισμού. 
7. Συμπληρώσεις Επιτροπών Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. 
Προηγούμενο
Επόμενο