21 Σεπτεμβρίου 2019

H αλήθεια για την κυβερνησιμότητα στο Δήμο Ωρωπού


Ξεκίνησαν οι διαδικασίες διοίκησης του Δήμου με τους νέους κανόνες και τη νέα νομοθεσία που κατανέμει τις έδρες στο Δημοτικό συμβούλιο αναλογικά. Ο Δήμος Ωρωπού μαζί με άλλους 231 δήμους -από τους 332 της χώρας- έχει δώσει στη Δημοτική Αρχή λιγότερες έδρες από αυτές που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια (17, από τις απαιτούμενες 21). Όπως και στους άλλους εκατοντάδες Δήμους, έτσι και στο δικό μας, ο τόπος θα πρέπει να διοικηθεί ακόμα και αν δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία της διοικούσας παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να επιλυθούν τα όποια προβλήματα, οι κυβερνήσεις και η νομοθεσία προβλέπουν τα παρακάτω:

  • Τα σημαντικά θέματα περνάνε στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και, η εκτέλεσή τους στον Δήμαρχο. Τόσο η Επιτροπή, όσο και ο Δήμαρχος αποκτούν αυξημένες αρμοδιότητες. Τα εξαιρετικά σημαντικά, μόνο,ζητήματα περνούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Σε περίπτωση μη απαρτίας, το Συμβούλιο επαναλαμβάνεται και με την τρίτη συνεδρίαση οι παρόντες σύμβουλοι παίρνουν την τελική απόφαση.
  • Για να καταψηφιστεί από την Αντιπολίτευση ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που ρυθμίζουν τις βασικές του λειτουργίες, θα πρέπει να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση από τουλάχιστον 21 συμβούλους της αντιπολίτευσης που θα είναι κοστολογημένη και θα συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας που θα αποδεικνύει την δυνατότητα υλοποίησής της ή όχι.
  •  Για κάθε πρόβλημα που προκύπτει, το Υπουργείο Εσωτερικών θα εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους που θα το ρυθμίσουν όπως ακριβώς έκανε πρόσφατα με εγκύκλιο για την εκλογή μελών στα νομικά πρόσωπα των Δήμων.
 Όπως τεκμαίρεται από τα παραπάνω, και για όσους το συζητούν ακόμα, η κυβερνησιμότητα του Δήμου μας είναι εξασφαλισμένη. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τα βήματα προόδου. Να ξεφύγουμε από την απλή διαχείριση των πραγμάτων και να εξελιχτούμε με έξυπνα έργα, με αξιοποίηση του κεφαλαίου του Δήμου τόσο σε ανθρώπους, όσο και σε χώρους, υποδομές, πολιτισμό. Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να διαχειριστεί χρηστά και να βελτιώσει τη ζωή στο Δήμο, όπως έχει υποσχεθεί, ενώ αναμένουμε την ενημέρωση που ο Δήμαρχος έχει προαναγγείλει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος σήμερα, και το τι παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση.        Το έργο της Αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει την εξουσία, να καταγγέλλει τα κακώς κείμενα και να παρεμβαίνει με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών. Πράξεις, όπως η αποχή από τα συμβούλια, εφόσον είναι πολιτικές θα πρέπει να έχουν πολιτική αιτιολόγηση αλλιώς στο ελάχιστο που μπορεί να καταλήξει ένας σκεπτόμενος πολίτης είναι η αδιαφορία της Αντιπολίτευσης για τα ζητήματα του τόπου. Ο Δήμος Ωρωπού θα λειτουργήσει όπως εκατοντάδες Δήμοι της χώρας με παρονομαστή την υπευθυνότητα των ανθρώπων που έχουν εκλεγεί και τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών. Το μεγάλο στοίχημα της Δημοτικής Αρχής που καλείται να διοικήσει με το νέο σύστημα δεν είναι η αριθμητική εντός του Δημοτικού Συμβουλίου,  αλλά η αριθμητική στην κοινωνία. Η υποστήριξη του κόσμου είναι ο θεμέλιος λίθος για την αντιμετώπιση των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων στο παρόν και το μέλλον.
Προηγούμενο
Επόμενο