29 Ιουλίου 2019

Τρείς προσλήψεις για αρχαιολογικές ανασκαφές στον Δήμο Ωρωπού


Μέχρι τις 31 Ιουλίου έχουν προθεσμία να συμπληρώσουν αιτήσεις για την πρόσληψή τους:
Ένας (ΠΕ) Αρχαιολόγος
Ένας (ΔΕ) Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης)
 Ένας (ΥΕ) Εξειδικευμένος Εργάτης (σε ανασκαφικές εργασίες)
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Πρόκειται για εργασία στους αρχαιολογικούς χώρους που αποκαλύφθηκαν στο χωριό Ωρωπός κατά την πραγματοποίηση έργων απορροής ομβρίων υδάτων από την Περιφέρεια Αττικής. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Προκήρυξη, τα δικαιολογητικά και η Αίτηση στον παρακάτω σύδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΑΙΤΗΣΗ
Προηγούμενο
Επόμενο