21 Μαρτίου 2019

Ξεχρεώνει το χρέος στην ΕΥΔΑΠ το Υπ. Εσωτερικών


Τρείς Δήμοι της Αν. Αττικής (Μαραθώνα, Λαυρίου και Ωρωπού) λαμβάνουν επιχορήγηση για εξόφληση χρεών προς τρίτους με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε χθες, 20 Μαρτίου. Ο Δήμος Ωρωπού θα λάβει το ποσό των
 1. 920.000 ευρώ με το οποίο θα εξοφληθεί το χρέος του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ για το οποίο η Εταιρεία Ύδρευσης είχε προχωρήσει κατά τον προηγούμενο χρόνο σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Στην πορεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ  προχώρησε στην άρση των κατασχέσεων ώστε να μην δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου. Με την χθεσινή απόφαση φαίνεται πως εξοφλείται οριστικά το χρέος. Σύμφωνα με την απόφαση: 

"Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός για κάθε Δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…», προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.
Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, οι επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών Εντολή Εξόφλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 15/2016 εγκυκλίου του Υπουργείου μας. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην
πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο φορέα για την άμεση απόδοσή τους."  Προηγούμενο
Επόμενο