5 Μαρτίου 2019

Σε τροχιά χρηματοδότησης ο Βιολογικός Καθαρισμός Καλάμου


Την πόρτα στην ένταξη του Βιολογικού Καθαρισμού Καλάμου στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων άνοιξε η νέα μεθοδολογία καθορισμού των οικισμών Γ' προτεραιότητας, δηλαδή των οικισμών με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων. Η ένταξη του Βιολογικού Καθαρισμού Καλάμου στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή του από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους με την υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το αποχετευτικό Καλάμου, ένα μεγάλο έργο για την περιοχή, φαίνεται πως δρομολογείται οριστικά μετά και από την ανακοίνωση των παραπάνω από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο. Ο Κάλαμος είναι ένας από τους 14 οικισμούς που μπαίνει σε προτεραιότητα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Σημειώνουμε ότι στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο βρίσκεται και ο Βιολογικός Καθαρισμός Ωρωπού για τον οποίο, όμως, δεν έχει ακόμα συνταχθεί μελέτη και βρίσκεται στην φάση "ενεργειών ωρίμανσης" όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης λυμάτων για την Αττική. Το αποχετευτικό του Καλάμου θα είναι ένα σημαντικό έργο πνοής που όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς θα σφραγίσει θετικά το μέλλον της περιοχής.

Προηγούμενο
Επόμενο