27 Μαρτίου 2019

Ολιγόμηνη αναβολή για το δίκτυο ομβρίων στο Καπανδρίτι


Ολιγόμηνη αναβολή παίρνει η συνέχιση του έργου κατασκευής αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Καπανδρίτι. Το έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σταμάτησε προσωρινά προκειμένου να εγκριθεί κυκλοφοριακή μελέτη. Πρόκειται για προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας που θα εκτρέπουν τα οχήματα από τους δρόμους στους οποίους θα γίνονται οι εργασίες. Η απόφαση έγκρισης της κυκλοφοριακής Μελέτης πάρθηκε την Πέμπτη 21 Μαρτίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κας Σαπουνά. Στην επόμενη φάση θα πρέπει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και να προωθηθούν στην Τροχαία και τους αρμόδιους φορείς. Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις περίπου μήνες σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε από το Δήμο Ωρωπού. Η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μη δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος λόγω των εργασιών, να μην υπάρξουν ατυχήματα ή οποιουδήποτε άλλου είδους προβλήματα και εμπλοκές κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Προηγούμενο
Επόμενο