9 Φεβρουαρίου 2019

Συνεργάτη στον Αυλώνα αναζητούν τα ΕΛΤΑ


Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. (ΕΛΤΑ) εξέδωσαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επαγγελματίες-επιτηδευματίες της περιοχής προκειμένου να λειτουργήσει Περιφερειακό Ταχυδρομικό Πρακτορείο στον Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ανακοίνωση-Πρόσκληση:

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
• Πώληση γραμματοσήμων.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου.
• Πώληση προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται μέσω του Ταχυδρομικού Δικτύου.
• Αποστολή αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (συστημένα, αντικαταβολής, κ.λ.π) και EXPRESS.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχ. δεμάτων
• Έκδοση ταχυδρομικών επιταγών
• Εξόφληση λογαριασμών Ταχυπληρωμής (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, κλπ).
• Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στο χώρο του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ή μέσω των
Γραμματοθυρίδων του.
• Διανομή καθημερινά κατ’ οίκον, των ταχυδρομικών αντικειμένων - πληρωμή ταχ. επιταγών,
συντάξεων και επιδομάτων κλπ.
• Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΛΤΑ.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ
• Καλή θέση και προβολή
• Δραστηριότητα που προσιδιάζει με το έργο των Ελληνικών Ταχυδρομείων
• Άνετη πρόσβαση πελατών και οχημάτων
• Εσωτερικό διακριτό χώρο ελαχίστων διαστάσεων 12τ.μ., ο οποίος θα οριοθετηθεί και θα
διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να εκτελείται απρόσκοπτα το ταχυδρομικό έργο.
• Ικανή πρόσοψη για την τοποθέτηση των σημάνσεων ΕΛΤΑ.
• Αναγκαίο εξοπλισμό για την πλήρη διασύνδεση στο αυτοματοποιημένο περιβάλλον ΕΛΤΑ
( Ενδεικτικά : σύνδεση Internet,υπολογιστή ,ειδικό modem, εκτυπωτές κ,λ,π)
Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες- επαγγελματίες που διατηρούν στις
παραπάνω περιοχές καταστήματα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση, το
αργότερο μέχρι την 22η Φεβρουαρίου 2019.
Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστημα ΕΛΤΑ Αυλώνα - Παλ.
Εθν. Οδός Αθηνών Χαλκίδος τηλ.:22950 41399 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
 8.00 –14.00.
Σημειώνεται ότι :
• Ο ΕΛΤΑ δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί
την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για
την λειτουργία του Ταχυδρομικού Πρακτορείου.
• Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση συνεργασίας για τρία έτη.


Προηγούμενο
Επόμενο