3 Δεκεμβρίου 2018

Σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα για τον Ασωπό


Σε εξέλιξη βρίσκεται το ερευνητικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού από την Περιφέρεια Αττικής και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας-Πανεπιστημίου, η απόκτηση μίας βάσης δεδομένων για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων και την προέλευση της ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού (στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής), την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και τις προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση ποιότητας των υδάτων. Η αρχική πρόταση για την έρευνα κατατέθηκε από την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού (Ο.Σ.Ω.). Η έρευνα περιλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος Παρακολούθησης (Monitoring) της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του ποταμού Ασωπού, καθώς και του πόσιμου νερού των πηγών της Μαυροσουβάλας. Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιεί το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Νικόλαο Θωμαΐδη, αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ. Φορέας διαχείρισης και χρηματοδότης της έρευνας είναι η Περιφέρεια Αττικής με πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής την Περιφερειακή Σύμβουλο από τον Ωρωπό, Ιωάννα Στεργίου. 


Προηγούμενο
Επόμενο