13 Ιουνίου 2018

Και ο κατήφορος συνεχίζεται ...Μετά την παράδοση της αποκομιδής απορριμμάτων με 6.500.000 ευρώ για 3 χρόνια ,με έκπτωση 2% και ζητώντας ο ανάδοχος να έχει ειδικά πιστοποιημένο όχημα ψυγείο για μεταφορά νεκρών πτηνών, η δημοτική αρχή Ρούσση συνεχίζοντας το καταστροφικό της ''έργο'', παραχωρεί και τον δημοτικό οδοφωτισμό σε ιδιώτη εργολάβο για 12 χρόνια εκχωρώντας τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού απ'ευθείας από την ΔΕΗ, ύψους 15.000.000 ευρώ περίπου.
Με μία μελέτη ,η οποία δόθηκε με απ'ευθείας ανάθεση του κ .Ρούσση ,ύψους 24.000 ευρώ ,μελετάται έργο 15.000.000 ευρώ περίπου.
Με μία μελέτη για την οποία οι διαδικασίες έγιναν μέσα σε 3 ημέρες ( 1..Πρόσκληση για προσφορά 24907/13.11.2017-- 2..Κατάθεση προσφοράς 25276/16.11.2017-- 3..Έγκριση από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας 16.11.2017-- 4..Απόφαση Δημάρχου για απ'ευθείας ανάθεση 488/16.11.2017-- 5.. Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 25351/17.11.2017).
Με μία μελέτη η οποία ποτέ δεν ήρθε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο και παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε επανειλημμένα να την δούμε ποτέ δεν εμφανίστηκε στο Δ.Σ ,εγκρίθηκαν από την δημοτική αρχή του κ Ρούσση τα τεύχη δημοπράτησης, στα οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται :
 -Ότι το έργο μπορεί να κατοχυρωθεί ...όχι σε αυτόν που θα δώσει την καλύτερη οικονομική προσφορά , αλλά σε αυτόν που θα κρίνει η επιτροπή διαγωνισμού ,βάσει της τεχνικής προσφοράς κατά 80% και κατά 20% βάσει της οικονομικής προσφοράς.
Παρά το γεγονός πως θα μπορούσαν να έχουν θέσει από την αρχή με σαφήνεια τις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη να προσδιοριστούν επακριβώς η πιστοληπτική ικανότητα, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (η εμπειρία τα προσόντα ,οι παλιές συμβάσεις, το προσωπικό που έχει η εταιρία κλπ),τότε θα μπορούσε η επιλογή του αναδόχου να γίνει με κριτήριο την καλύτερη οικονομική προσφορά και ταυτόχρονα να απαλλάξει την επιτροπή από πιθανές πιέσεις ή εσφαλμένα αποτελέσματα.
Η βιασύνη αυτή της δημοτικής αρχής Ρούσση να παραχωρήσει το σύνολο του δημοτικού οδοφωτισμού σε εργολάβο ,παρά την πρόταση μας να ξεκινήσει το έργο πιλοτικά από ένα χωριό του δήμου μας, με χρήματα από το ταμείο του δήμου, δημιουργεί τουλάχιστον αρνητικές εντυπώσεις και στον πιο καλόπιστο δημότη.
Καλούμε τον κ. Ρούσση και τους πρόθυμους ''ψηφιστές'' της καταστροφής του δήμου, να ανακαλέσουν άμεσα την απόφασή τους και να μην ''υποθηκεύουν'' το μέλλον του Ωρωπού με αποφάσεις που λαμβάνουν χωρίς καν να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους.
Ενημερώνουμε τον κ. Ρούσση και τους συνοδοιπόρους του ,ότι θα προστατέψουμε τα συμφέροντα του δήμου και των δημοτών του Ωρωπού με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η καταστροφική πορεία.
Τέλος θέλουμε να ενημερώσουμε τον όποιο επίδοξο ανάδοχο, πως η επόμενη Δημοτική Αρχή, θα πράξει ότι χρειαστεί ,με ότι μέσο παρέχει ο νόμος, ώστε η σύμβαση αυτή αν υπογραφεί να είναι προς το συμφέρον των Δημοτών του Ωρωπού και μόνο.
Μας βρίσκετε και θα μας βρίσκετε μπροστά σας σε κάθε ενέργεια που κάνετε και ζημιώνετε τον τόπο.
                                                                                                        
                                                                                                                                                         Γιώργος Γιασημάκης

Προηγούμενο
Επόμενο