26 Ιανουαρίου 2018

Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος ελέγχου των υδάτων του Ασωπού.

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ.


Το σημαντικό έργο των χημικών αναλύσεων που προωθεί η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού πήρε και την τελευταία έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπογράφεται άμεσα η έναρξη του έργου:
της εξειδικευμένης έρευνας παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού καθώς και της εκτίμησης της ρύπανσης/υποβάθμισης και της Ποιοτικής & Ποσοτικής Διερεύνησης της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει επεξεργαστεί η Διευθύντρια Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, κ. Αργυρώ Παρασκευοπούλου,  το πρόγραμμα που εισηγήθηκε η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού (ΟΣΩ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ΕΑΧ), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με επικεφαλής τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΟΣΩ και καθηγητή του ομότιμου Τμήματος  κ. Νικόλαο Θωμαΐδη. Η προγραμματική σύμβαση της έρευνας αυτής έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με την στήριξη της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένας Δούρου, του Αντιπεριφεριάρχη Πέτρου Φιλίππου και της Περιφερειακής συμβούλου Ιωάννας Στεργίου και βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.
Το ερευνητικό αυτό έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 332.444 ευρώ και θα  χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Αφορά στην απόκτηση μίας βάσης δεδομένων ικανής να οδηγήσει σε ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων και της προέλευσης ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού (στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής), στην εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και σε προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση ποιότητας των υδάτων.

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η αναλυτική διερεύνηση της ποιότητας των υδάτων: (1) στην λεκάνη του ποταμού Ασωπού (σύνορα με Ν. Βοιωτίας - εκβολές),
(2) του υπόγειου υδροφορέα στην λεκάνη του Ασωπού που είναι στα όρια της Αττικής (πρώην Δήμο Ωρωπού - Ν. Παλάτια, Σκάλα, Ωρωπός, Μαρκόπουλο, Συκάμινο) και
(3) στην έξοδο των πηγών της Μαυροσουβάλας (πόσιμο νερό).

Συγκεκριμένα, στις δύο πρώτες περιπτώσεις η παρακολούθηση των υδάτων θα αφορά σε φυσικοχημικές παραμέτρους και συμβατικούς ρύπους (Οδηγία 2006/118/ΕΚ), ρύπους προτεραιότητας (Οδηγία 2013/39/EΕ) καθώς και αναδυόμενους ρύπους (emerging pollutants). Στην τελευταία περίπτωση η παρακολούθηση θα αφορά το πόσιμο ύδωρ κατά την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ) και  αναδυόμενους ρύπους (emerging pollutants). 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού
Προηγούμενο
Επόμενο