3 Ιανουαρίου 2018

150 χιλιάδες ευρώ για τους ξενώνες της Αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα.


149.996,60 ευρώ για την μελέτη κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και ξενώνα φιλοξενίας στις κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα αποφάσισε να διαθέσει η Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με την σύμβαση που ενέκρινε τον περασμένο Δεκέμβριο το Περιφερειακό Συμβούλιο: 
"Η μελέτη αφορά σε υποδομές που θα γίνουν σε ιδιόκτητο γήπεδο 32.488,47 μ2, στις υπάρχουσες κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στη θέση Μαρσόρι, στον Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
Σκοπός της μελέτης είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας για εργασίες κατασκευής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και Ξενώνων Φιλοξενίας στον ιδιόκτητο χώρο της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στη θέση Μαρσόρι Αυλώνα Αττικής. Ο χώρος της κατασκήνωσης έχει συνολική δυναμικότητα διακοσίων πενήντα παιδιών ανά κατασκηνωτική περίοδο και η δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και Ξενώνων Φιλοξενίας θα καλύψει ανάγκες για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αθλοπαιδιών και συνεδρίων καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας μικρής διάρκειας των εκπαιδευόμενων. Θα εκπονηθούν το σύνολο των απαιτούμενων μελετών (προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής) καθώς και θα συνταχθεί φάκελος για την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Οι απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν είναι Αρχιτεκτονική, Στατική, Τοπογραφική και Ηλεκτρομηχανολογική για την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, για τους ξενώνες φιλοξενίας αλλά και για τα έργα υποδομής του περιβάλλοντά τους χώρου. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα αποτελείται από ένα μεμονωμένο ισόγειο κτίριο επιφανείας 600 τ.μ. Οι ξενώνες φιλοξενίας θα είναι 4 μεμονωμένοι οικίσκοι ξύλινης κατασκευής με κεραμοσκεπή σε αρμονία με το περιβάλλον και τους υπάρχοντες κοιτώνες.
Η μελέτη θα ανατεθεί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής". 
Οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης φιλοξενούν τα καλοκαίρια παιδιά και εφήβους, ενώ  σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών οι κατασκηνώσεις προσφέρουν φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών. Στόχος είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας και χριστιανικής αγάπης, μέσα από καλλιτεχνικές, οικολογικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Προηγούμενο
Επόμενο