28 Νοεμβρίου 2017

Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων (Βιολογικοί), στο Δήμο Ωρωπού. Αλαζονεία, Έπαρση και Ψεύτικα Μεγάλα Λόγια.

    Διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή στις 8 Νοεμβρίου για την «Μελέτη  Αποχέτευσης  Καπανδριτίου» και πραγματικά εξεπλάγην!!!!! Ειδικότερα αναφέρει σε αυτό ότι:
   «Υπεγράφη, στις 6 Νοεμβρίου 2017, από τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων κα Κρητικού, η περιβαλλοντική μελέτη, που αφορά στην ένταξη και σύνδεση των Δ.Ε. Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου και Αφιδνών στο έργο της ΕΥΔΑΠ (παρακηφίσιος αγωγός),   ΜΕ   ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΤΟ   ΚΕΛ   ΣΤΗΝ   ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ». 
   Στην απόφαση, η οποία δεν έχει ακόμα υπογραφεί από τον Υφυπουργό ΥΠΕΚΑ,  εγκρίνεται:
   Η «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ» που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 140774/11.6.2009  για το έργο:  «ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΥ),  όπως  αυτή  έχει  ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την Υπουργική  Απόφαση  57114/25.11.2016.
   Η  τροποποίηση γίνεται για τα νέα προτεινόμενα έργα που αφορούν στην ένταξη των έργων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου, Μικροχωρίου και μελλοντικά των οικισμών Αφιδνών  και Ιπποκράτειου Πολιτείας του Δήμου Ωρωπού  και Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και οικισμών του Δήμου Σαλαμίνας. Ως εδώ και μετά από τέσσερα  χρόνια  ας  πούμε  έχει  καλώς !!!  Όμως…………
   Για το συγκεκριμένο θέμα, είχα αναφερθεί σε άρθρο μου τον Γενάρη του 2017, γνωστοποιώντας ότι με την παραπάνω απόφαση, 57114 του  Αναπληρωτή Υπουργού  Περιβάλλοντος και  Ενέργειας  στις 25-11-2016  ενέκρινε  την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Κ.Ε.Λ. της Ψυττάλειας, για τους οικισμούς των Δήμων Γέρακα - Ανθούσας - Παλλήνης,  Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης  και  Κορωπίου,  όχι  όμως  για  το  Καπανδρίτι  και  το  Πολυδένδρι.  Μια  περιβαλλοντική  μελέτη που  κατατέθηκε για έγκριση στις αρχές του 2014 και  τέσσερα  χρόνια τώρα, ακόμα  δεν  έχει  εγκριθεί  για  να  ολοκληρωθεί  η  οριστική  μελέτη.  Ένα μήνα μετά, στις  9  του Φλεβάρη 2017, η «Δημοτική μας Αρχή»  σε  δελτίο  τύπου  ανακοινώνει  ότι:
   «Τη Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2017,  πραγματοποιήθηκε   σύσκεψη στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε για τα θέματα της Αποχέτευσης Καπανδριτίου και τους Βιολογικούς Ωρωπού και Καλάμου, με τον Γεν. Δ/ντή  Αποχετεύσεων  κ.  Βουγιουκλάκη».
   «Από   τη  συνάντηση  προέκυψε ότι η Αποχέτευση  Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο εγκρίσεων  της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού ο αγωγός διάθεσης  (Παρακηφίσιος)  θα κατευθυνθεί στο Σταθμό της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  και  ΌΧΙ  στη  ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ»!!!!!      Και συνεχίζει:
   «Εδώ  οφείλουμε  να απαντήσουμε σε διάφορους  <ΠΡΩΗΝ>  ΑΝΗΜΕΡΩΤΟΥΣ (!),  αλλά και  ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΥΣ,  ότι η έγκριση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΕΛ Ψυτάλλειας, ΣΩΣΤΑ δεν  περιλαμβάνουν τους οικισμούς Καπανδριτίου - Πολυδένδριου,  γιατί  πολύ  απλά  η απορροή των λημμάτων (!) αυτών των οικισμών, θα   ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ »!!!!!
   Αξίζει εδώ να σημειώσω ότι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, (αυτής της Δημοτικής Αρχής),  στην 6/26-9-2016  απόφασή της, καθώς και στην 270/20-10-2016 απόφαση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόταν  ρητά ότι:

- Το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΠΕΝ (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενεργείας) με το υπ΄αριθ. 150709/10-09-2015 έγγραφό του επεσήμανε  στο Δήμο  την  ανάγκη  τροποποίησης  της  ΚΥΑ 14077/11-06-2009  με θέμα “Ανανέωση,  τροποποίηση,  κωδικοποίηση  και  έγκριση  Περιβαλλοντικών όρων  για   το  Κέντρο  Επεξεργασίας   Λυμάτων  της Ψυττάλειας του Νομού, καθώς  ο  αποδέκτης  της  εν  λόγω  μελέτης  είναι  η  Ψυττάλεια !!!!!

- Ο Μελετητής  πραγματοποίησε  την  εν λόγω  τροποποίηση των Περιβαλλοντικών  Όρων του ΚΕΛ Ψυττάλειας, την  οποία  στη  συνέχεια  ο Δήμος διαβίβασε στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  με το υπ΄αριθμ. 29406/19-10-2015 έγγραφό του !!!!!

- Στη συνέχεια ο Δήμος Ωρωπού με το υπ΄αριθ.πρωτ. 13613/13-7-2016 έγγραφό του υπέβαλε εκ νέου στην ΕΥΔΑΠ φάκελο τροποποίησης των Περιβαλλοντικών όρων της Ψυττάλειας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δόθηκαν από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με το υπ΄αριθ. 17609/21-12-2015 έγγραφό της  !!!!!
   Πόσο  ανενημέρωτος  και αδιάβαστος μπορεί να είναι κάποιος, όταν δεν γνωρίζει  τις  αποφάσεις  που  ψηφίζει  αλλά πολύ περισσότερο, όταν δεν γνωρίζει τις Μελέτες που καλείται να συντάξει και το αντικείμενο αυτών, σε συνεργασία με σοβαρές υπηρεσίες όπως το ΥΠΑΠΕΝ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΠΕ. Το χειρότερο όμως είναι ότι  η αλαζονεία,  η  έπαρση    και  η  ανευθυνότητα,  κάνουν κάποιους από  την  θεσμική  θέση  που κατέχουν, να εμπαίζουν  και  να  λένε   ψέματα  στον  κόσμο  που τους  εμπιστεύτηκε, ακόμα και στους ίδιους  τους  συνεργάτες  τους,  προσπαθώντας  να τους πείσουν ότι  τα  κάνουν  όλα σωστά  και  όλοι  οι  άλλοι,  κάνουν μόνο κακή και στείρα αντιπολίτευση !!!!!     
   Επίσης, σε παλαιότερη επιστολή μου που είχα καταθέσει στον Δήμο στις 15 Ιουλίου 2016,  ενημέρωνα  την Δημοτική Αρχή  ότι:                                                                                            
   «Με  αφορμή  τη  νέα κατηγοριοποίηση οικισμών  από  την  «Ειδική Γραμματεία Υδάτων»,  όσον αφορά την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ αρ.πρ.310/6-07-2016,  θα ήθελα να ενημερώσω τη Διοίκηση του Δήμου μας ότι ο Κάλαμος  και  οι  Άγιοι  Απόστολοι, δεν  περιλαμβάνονται  πλέον στους  οικισμούς Γ'  Προτεραιότητας και ως εκ τούτου τα σχετικά έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας  λυμάτων των  εν   λόγω  περιοχών, δε  δύναται  να χρηματοδοτηθούν  με   προτεραιότητα  από  το  ΕΣΠΑ  2014-2020
Στο ίδιο δελτίο τύπου του Φλεβάρη του 2017, η  «Δημοτική μας  Αρχή»  συνεχίζει και  δίνει  άλλη  μία  απάντηση για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας,  μαζί με  αυτή που έδωσε για την «Αποχέτευση Καπανδριτίου», με  τον  γνωστό  αδιαμφισβήτητο  και  πομπώδη  της  τρόπο:
   «Για την κατασκευή του έργου του «Βιολογικού στην Δημοτική Ενότητα Καλάμου»,  η  Ειδική  Γραμματεία  Υδάτων  του  ΥΠΕΚΑ,  αφού  αναγνώρισε  το λάθος της  -  διότι  είχε  συμπεριλάβει  εσφαλμένα  ξεχωριστά  τους  οικισμούς  των Αγίων  Αποστόλων  και  Καλάμου  ως  διαφορετικές  ενότητες,  ενώ  είναι  γνωστό  βάσει  του  Ν.3852/2010  (Καλλικράτης)  ότι  αποτελούν μία και αδιαίρετη  Δημοτική  Ενότητα  - εντάσσει  τον  Κάλαμο  πλέον,  αφού ολοκληρωθεί  η μελέτη,  στους οικισμούς Κατηγορίας Γ’  και  κατά συνέπεια θα χρηματοδοτηθεί  από  το  ΕΣΠΑ 2014-2020 » !!!!!   Και συνεχίζει:
   « Διαψεύδοντας,  λοιπόν τις  Κασσάνδρες που μιλούν για «Καλένδες» για τα έργα Αποχέτευσης  Καπανδριτίου - Πολυδενδρίου - Αφιδνών  και οι Βιολογικοί Ωρωπού και Καλάμου, από τον Σεπτέμβριο του 2014 και μετά, βρίσκονται  σε  υπεύθυνα χέρια  που  με  τα  κατάλληλα  εφόδια  και  γνώσεις  έχουν φέρει  τα έργα εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Καθυστερήσεις, αναβλητικότητα, λανθασμένες επιλογές  και  πολιτικές  εξυπηρετήσεις  αποτελούν άγνωστες  λέξεις  για  εμάς, και θυμίζουν  το  νοσηρό παρελθόν,  τη στασιμότητα και τις  χαμένες  ευκαιρίες ».
   Μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση, πως μπορεί το ΥΠΕΚΑ και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων  να έχει κάνει τέτοιο λάθος, γιατί αυτό θα σήμαινε αναμόρφωση   όλης   της   λίστας  των  οικισμών  Γ’  Προτεραιότητας  της χώρας, πράγμα που θεώρησα απίθανο!!!!! 
   Κατέθεσα  ερώτημα  στην  Ειδική  Γραμματεία  Υδάτων, το οποίο προσυπέγραψαν  ο Γιώργος  Γιασημάκης και ο Άγγελος Χατζηιωάννου, προκειμένου να  διευκρινιστεί  αν  αληθεύουν  όσα  αναφέρονται  στο  δελτίο  τύπου  του Δήμου Ωρωπού. Η  απάντηση  από  το γραφείο  του Ειδικού  Γραμματέα  της  Ε.Γ.Υ., κ. Ι. Γκανούλη,  μέσω  της  νομικής  του  υπηρεσίας,  ήταν :
Αξιότιμοι Κύριοι:
   Σε   συνέχεια   του   μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  εκ  μέρους της Ειδικής  Γραμματείας  Υδάτων,  θα  θέλαμε να σας  ενημερώσουμε  για τα κάτωθι:
   Τον  Ιούνιο  του  2016, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων στο πλαίσιο των υποχρεώσεών  της,  υπέβαλε  στην  Ε.Ε.  την  εθνική  έκθεση  για τα αστικά λύματα με  τη μορφή  Πίνακα για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (Γ’ Προτεραιότητας).  Ο Πίνακας είναι αποτέλεσμα συνολικής  πολυκριτηριακής  εκτίμησης  των  οικισμών  της  χώρας,  από τον οποίο εξαιρούνται οι οικισμοί στους οποίους αναφέρεστε. Σημειώνεται δε, ότι η κατάρτιση του Πίνακα στηρίζεται στα προβλεπόμενα στην ως άνω Οδηγία με βασικό κριτήριο το πληθυσμιακό δυναμικό, ενώ αναφορές στο Ν. 3852/2010 (π.χ. Δημοτικές Ενότητες) δεν  τυγχάνουν  εφαρμογής  εν προκειμένωΩς εκ τούτου, ουδέν ζήτημα λάθους τίθεται,  πολλώ δε μάλλον αναγνώρισής του.
   Εδώ δεν νομίζω ότι  χρειάζονται  άλλα σχόλια !!!!!
   Αρκούν  οι  τελευταίες δύο  παράγραφοι,  από το Δελτίο Τύπου της «Δημοτικής μας  Αρχής»,  στις  7  Φλεβάρη  του  2017..……
   «Ευτυχώς  ο  Δήμος Ωρωπού διαθέτει Δημοτική Αρχή με σοβαρότητα, προγραμματισμό και μεθοδικότητα που έχει επαναφέρει  τον  Ωρωπό  στις υψηλότερες  θέσεις  των κέντρων λήψης  των  αποφάσεων  και  των  χρηματοδοτήσεων » !!!!!
   «Με  τη  μέγιστη  συναίνεση από τους δημότες μας,  προχωράμε στην υλοποίηση  του  Προγράμματος  μας, που θα καταστήσει τον Ωρωπό  μία  σύγχρονή  Ευρωπαϊκή  Πόλη»!!!!!
Υ.Γ.  Παρεμπιπτόντως, «ανημέρωτος» είναι κάποιος που δεν έχει εξημερωθεί. Κάτι άλλο θα θέλατε να πείτε, δεν ξέρω όμως τι !!!  Όπως επίσης με «υ» και ένα «μ» γράφεται το λύμα (πλθ. Λύματα), γιατί  «Λήμμα» στην ελληνική γλώσσα ονομάζεται  το  εισόδημα  και γενικότερα το κέρδος από μια εμπορική πράξη (από το Βικιπαίδεια), μην  παρεξηγηθούμε  κιόλας !!!!!  (Στα τρία “ pdf ” οι οικισμοί Γ’ Προτεραιότητας το 2009 και οι νέοι το 2016, καθώς και η απάντηση από την Ε.Γ.Υ του ΥΠΕΚΑ).
                                                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΚΑΛ.  ΗΛΙΑΣΚΟΣ
                                                              ΠΡΩΗΝ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΩΡΩΠΟΥ
   
Προηγούμενο
Επόμενο