3 Νοεμβρίου 2017

Παρέμβαση της Ο.Σ.Ω κατά Χ.Υ.Τ.Υ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Παρέμβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια Αττικής για το Χ.Υ.Τ.Υ. Ωρωπού πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού με Επιστολή που υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Παναγόπουλος και ο Γ. Γραμματέας κ. Ολύμπιος Ανθούλης. Συγκεκριμένα, η παρέμβαση στρέφεται κατά της αποδοχής του Σχεδίου "Αποκατάστασης και αξιοποίησης των Εξοφλημένων Ανενεργών Λατομείων Μεταλλείων Αττικής (ΕΑΛΜ)» το οποίο έκρινε κατάλληλο το λατομείο «Ντουμάνη», στη θέση «Μαυρινώρα» Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού, για να δεχθεί Χ.Υ.Τ.Υ., Σ.Μ.Α. και Κ.Δ.Α.Υ. Στην επιστολή γίνεται εκτενής αναφορά στους λόγους που δεν επιτρέπουν την δημιουργία ρυπογόνων δραστηριοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή, αλλά και προτάσεις για την αποκατάσταση του λατομείου με τέτοιο τρόπο που να προστατεύεται το φυσικό κάλλος του τόπου και, φυσικά, ο υδροφόρος ορίζοντας.

 Παρακάτω απόσπασμα της Επιστολής της Ομοσπονδίας:

"Μετά την διακοπή των εξορύξεων στο εν λόγω Λατομείο, η λειτουργία του οποίου επί δεκαετίες είχε προκαλέσει σοβαρό περιβαλλοντικό πλήγμα στην περιοχή, ενώ  για όλους τους χωροταξικούς  σχεδιασμούς  αποτελεί  περιοχή  ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και βρίθει  προστασίας κατά χρήσεων που οδηγούν σε νέα υποβάθμιση την ευρύτερη περιοχή και σε επιπλέον διακινδύνευση του φυσικού πλούτου της Βορειοανατολικής Αττικής.
Μάλιστα αναμέναμε  σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο συγκεκριμένες λύσεις για την εφαρμογή μελετών αποκατάστασης του τοπίου του Λατομείου και την σταδιακή μετατροπή του σε θεματικό πάρκο διαφόρων χρήσεων με ιδιαίτερο   βάρος   την  αναψυχή,  την  ψυχαγωγία,   το   περιβάλλον,   τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ώστε να αποδοθεί αναβαθμισμένο στους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με σχετική Δασική Νομοθεσία, η ευθύνη των Ανενεργών Λατομείων έπρεπε να έχει  περιέλθει στα Δασαρχεία, ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, που θα κατέτασσαν τους χώρους των Λατομείων, σε αναδασωτέες περιοχές. Επομένως γεννάτε  το  ερώτημα  προς  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  για  την  πορεία των όποιων μελετών Αποκατάστασης και Αναδάσωσης, αναζητώντας παράλληλα την πορεία και το αποτέλεσμα της εφαρμογής τους, καθώς μάλιστα το εν λόγω λατομείο εντάσσεται σε μια περίκλειστη δασική περιοχή.
Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν στα κριτήρια επιλογής του εν λόγω Λατομείου σε χώρο αποθήκευσης υπολειμμάτων αστικών απορριμμάτων  και άλλων μονάδων διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων, τηρήθηκαν τα κριτήρια βαθμονόμησης που έχουν σχέση με την πιθανή ρύπανση του μοναδικού ποιοτικού για ανθρώπινη κατανάλωση υπόγειου υδροφορέα στην περιοχή του Ωρωπού, με την πιθανή ρύπανση των επιφανειακών απορροών, με την ανάγκη προστασίας συνολικά της υδρολογικής λεκάνης των όμορων πηγών της Μαυροσουβάλας από την οποία υδρεύεται ο Δήμος Ωρωπού και χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε εάν έχουν ληφθεί υπόψη του όποιου σχεδιασμού η μορφολογία της περιοχής με τις κλίσεις του φυσικού ανάγλυφου, που οδηγούν στις πηγές της Μαυροσουβάλας, η απόσταση από το βασικό δίκτυο οδοποιίας, καθώς και η επίδραση της χωροθέτησης στο ευρύτερο προστατευόμενο περιβάλλον της περιοχής, Μαλακάσας-Πάρνηθας-Πολυδενδρίου.
Κύριοι αρμόδιοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής, σας  επισημαίνουμε το γεγονός ότι ήδη ο υπόγειος υδροφορέας της ευρύτερης περιοχής του Ωρωπού έχει δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα, από την ανεξέλεγκτη ρύπανση  της  Άτυπης βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων – Σχηματαρίου, με αποτέλεσμα σήμερα οι μοναδικές πηγές υδροδότησης των χιλιάδων κατοίκων του Ωρωπού να είναι οι πηγές της Μαυροσουβάλας.  Μια δεκαετία πριν το 2007 που αποκαλύφθηκε στο πόσιμο νερό των γεωτρήσεων του Δήμου Ωρωπού  το άκρως  τοξικό και καρκινογόνο  εξασθενές  χρώμιο με  χημικές αναλύσεις  της Ομοσπονδίας  Συλλόγων  Ωρωπού,  η   Πολιτεία   πραγματοποίησε  έργο  πολλών

εκατομμυρίων ευρώ για να τροφοδοτήσει με ασφαλές πόσιμο νερό τον Δήμο Ωρωπού, από τις πηγές της Μαυροσουβάλας.
Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και η απαραίτητη συνέχεια από μέρους σας, στο πλαίσιο της   ενεργοποίησης  του  κρατικού  μηχανισμού,  όπως  προστάζει η  Αρχή  της Προστασίας του Περιβάλλοντος, που προϋποθέτει την διασφάλιση, την αποκατάσταση και την βελτίωση των περιβαλλοντικών αγαθών, ως οφέλη  άρρηκτα συνδεδεμένα με το σεβασμό και την προστασία της υγείας του ανθρώπου καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μοναδικό ποιοτικό πόσιμο νερό στην περιοχή του Ωρωπού καθώς και να προστατευτεί μια περιοχή που αποτελεί κομμάτι της Αττικής με αξιόλογο φυσικό περιβάλλον.

Κλείνοντας την παρέμβασή μας, και αναμένοντας  τις απαντήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι για κάθε έργο που έχει σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα απαιτείται η πλήρης ενημέρωση για τον όποιο σχεδιασμό που αφορά τους κατοίκους της περιοχής, η συναίνεση της Τοπικής Κοινωνίας και σαφώς ολόκληρης της Κοινωνίας του Ωρωπού, που χρόνια τώρα αντιπαλεύεται την ανεξέλεγκτη βιομηχανική ρύπανση. Άλλωστε  αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Τοπικής  Κοινωνίας  να συναποφασίζει  με τους Αρμόδιους Φορείς για  το  περιβάλλον  που  ζει  και δραστηριοποιείται. Ένα δικαίωμα που προστατεύεται τόσο από την Ελληνική όσο και από την Κοινοτική νομολογία, αποτρέποντας έτσι άστοχους σχεδιασμούς, που έχουν ξανά επιχειρηθεί στο παρελθόν και έχουν απορριφτεί παταγωδώς." 
Προηγούμενο
Επόμενο