17 Ιουνίου 2017

Η αποκομιδή των σκουπιδιών και το συμφέρον του δημότη.

Σχεδόν εξ ολοκλήρου, με εξαίρεση το κομμάτι της ανακύκλωσης, ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία η αποκομιδή σκουπιδιών στον Ωρωπό για τα επόμενα τρία χρόνια. Το σημαντικό ζήτημα, που αφορά σε εμάς τους δημότες, είναι το αν και πόσο μας συμφέρει  η επιλογή της ιδιωτικής εταιρείας σε σχέση με την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ωρωπού, το ετήσιο κόστος μέχρι σήμερα ανερχόταν στα 3.176.853 ευρώ και συμπεριελάμβανε υποχρεώσεις που αναλαμβάνει τώρα ο ιδιώτης όπως το κόστους του Προσωπικού, το κόστος στα  καύσιμα, την συντήρηση και την ασφάλιση των οχημάτων και τα Διόδια. Σύμφωνα με οικονομοτεχνική μελέτη που διαθέτει ο Δήμος και την συμφωνία με την εταιρεία, το ετήσιο κόστος θα βρίσκεται στα 2.160.000 ευρώ, περίπου. Με βάση τα δεδομένα που δημοσιοποίησε ο Δήμος,  
η ανάθεση σε ιδιώτη θα εξοικονομεί  περί το 1.000.000 ευρώ ετησίως. Όμως,  για να εξοικονομηθούν τα παραπάνω  χρήματα θα πρέπει να τηρηθεί  πιστά η οικονομοτεχνική μελέτη. Με δεδομένο πως θα διατηρηθεί η Υπηρεσία καθαριότητας με τα σχετικά κόστη (Προσωπικό, καύσιμα κλπ),  στο κομμάτι της ανακύκλωσης τίθεται το ερώτημα αν θα προκύπτει επιπλέον κόστος ετησίως και πόσο. Ακόμα κι αν  τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την ανάθεση σε ιδιώτη είναι λιγότερα από το 1.000.000 ευρώ  που υπολογίζει ο Δήμος,  μπορεί να υπάρξει κέρδος για τον δημότη από τον τρόπο που θα οργανωθεί η υπηρεσία καθαριότητας και θα γίνει  η κατανομή  του υπάρχοντος Προσωπικού αλλά και μέσω του περιορισμού μελλοντικών προσλήψεων που θα επιβάρυναν τον προϋπολογισμό. Επειδή τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα,  τα κόστη  και τα οφέλη θα φανούν από τον πρώτο χρόνο.
Σημασία για τον πολίτη-δημότη που πληρώνει φόρους και δημοτικά τέλη δεν έχει η δαιμονοποίηση της παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνεται σωστή δουλειά με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Προηγούμενο
Επόμενο