21 Απριλίου 2024

127 έκτακτες προσλήψεις στον Δήμο Ωρωπού. Όλες οι ειδικότητες


Στην πρόσληψη 127 εργαζομένων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αλλά και πυροπροστασίας θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Ωρωπού σύμφωνα με αποφάσεις της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα:

1) Θα προσληφθούν 77 άτομα με χρονική διάρκεια συμβάσεων από την πρόσληψή τους έως τη λήξη της παράτασης έκτακτης ανάγκης του Δήμου Ωρωπού στις 8-8-2024. Παρακάτω οι ειδικότητες:

  • Σαράντα (40) άτομα κλάδου ΥΕ ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας.
  • Δεκαπέντε (15) άτομα κλάδου ΥΕ ειδικότητας Εργατών Πρασίνου.
  • Δέκα (10) άτομα κλάδου ΔΕ ειδικότητας Οδηγών.
  • Δέκα (10) άτομα κλάδου ΥΕ ειδικότητας Εργατών Ύδρευσης.
  • Δύο (2)άτομα κλάδου ΔΕ ειδικότητας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

2) Στην πυροπροστασία θα προσληφθούν 50 άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, για το έτος 2024. Παρακάτω οι ειδικότητες:

  • Σαράντα ένα (41) άτομα κλάδου ΥΕ Δασεργατών / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας.
  • Εφτά (7) άτομα κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών.
  • Δύο (2) άτομα κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Δήμου Ωρωπού: https://oropos.gov.gr/epikoinonia
Προηγούμενο
Επόμενο